Klima og energi

Side 1 ud af 3
Brev til IFU om tilslutning til nye principper for klimahensyn i finanssektoren

Brev til IFU om tilslutning til nye principper for klimahensyn i finanssektoren

Under COP 21 i Paris lancerede en række udviklingsbanker fem principper der skal ”Mainstreame Climate Action Within Financial Institutions”. Initiativet sigter både på at øge finansiering til vedvarende energi og at forebygge klimarisici for alle typer af investeringer. Med dette brev opfordrer 92-gruppen IFU til at tilslutte sig de fem klima principper for finansielle institutioner.

 

92-gruppen: Danmark og EU må øge indsatsen

92-gruppen: Danmark og EU må øge indsatsen

COP21 gav et klart signal fra verdens ledere om, at den fossile ære er fortid. Fremtiden kræver således et Danmark, der er klar til at øge klimamål og -finansiering, lyder det fra koordinator i 92-gruppen Troels Dam Christensen.

Indlæg bragt på Altinget 17. dec 2015

Pressemeddelelser fra COP21, 12/12 og 6/12 2015

Pressemeddelelser fra COP21, 12/12 og 6/12 2015

Danske NGOer: Klimaaftalen i Paris er vigtigt skridt fremad – men der skal mere handling til nu. Aftalen, der for første gang indeholder klimaplaner fra næsten alle verdens lande, indeholder vigtige beslutninger om de globale klimamål og klimafinansiering til de fattige og sårbare lande. Aftalen giver dog ikke den nødvendige sikkerhed for en styrket klimaindsats. Det vil derfor fortsat kræve en stor indsats at standse klimaændringerne i tide.

92-gruppens høringssvar: EU's position på COP21

92-gruppens høringssvar: EU's position på COP21

August 2015: Se hvad 92-gruppen mener, Danmark skal arbejde for i EU op til klimatopmødet i Paris (COP21)
Kommentar fra 92-gruppen: Presset på investeringer i den fossile industri vokser

Kommentar fra 92-gruppen: Presset på investeringer i den fossile industri vokser

April 2015: Presset på investeringer i den fossile industri vokser, et globalt paradigmeskifte er under opsejling og investeringer i den fossile industri afvikles i stigende omfang rundt omkring i verden. Dette forår kan du stemme på din pensionskasses generalforsamling og dermed blive del af den bevægelse, der vil tvinge en lang række institutioner til at droppe sorte investeringer. 

Brev til statsministeren om hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Brev til statsministeren om hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Marts 2015: I dette brev fra Climate Action Network (CAN) opfordres statsministren til at arbejde for, at EU energiunionen bl.a. prioriterer en hurtig overgang til 100% vedvarende energi og høj energieffektivitet. Det Europæiske Råd drøftede energiunion d. 19.-20. marts. 

Anbefalinger til klimalov fra danske organisationer

Anbefalinger til klimalov fra danske organisationer

2014: I dette fælles papir fra NOAH, WWF, DN, VE, Det Økologiske Råd og Greenpeace opfordrer vi til, at den kommende klimalov skal fastlægge klare langsigtede rammer for klima- og energipolitikken frem mod 2050.  

Brev til klima- energi og udviklingsministrene ang. klimafinansiering og klimapulje 2013

Brev til klima- energi og udviklingsministrene ang. klimafinansiering og klimapulje 2013

August 2012: 92-gruppen opfordrer i dette brev de to ministre til at følge de internationale principper for klimafinansiering, når den danske politik på området skal fastlægges. 92-gruppen har derudover udarbejdet en række konkrete anbefalinger til, hvordan pengene fra klimapuljen i 2013 kan benyttes. 

Brev til statsministeren ang. EU's klimamålsætning

Brev til statsministeren ang. EU's klimamålsætning

September 2010: I dette åbne brev fra 92-gruppen til statsminister Lars Løkke skriver vi, at DK bør presse på for en større indsats mod global opvarmning. Regeringen bør tage klimaproblemerne alvorligt og arbejde for, at EU hæver sit reduktionsmål til 30% i 2020 - og til 40% som del af en global aftale. Vi finder det bekymrende, at den danske regering end ikke støtter EU-målet om 30% i 2020, som bl.a. Frankrig, Tyskland og Storbrittanien ellers tilslutter sig.  

Brev til Statsministeren om den danske klimaindsats

Brev til Statsministeren om den danske klimaindsats

Februar 2010: Her opfordrer 92-gruppen statsminister Lars Løkke til at sikre, at DK fortsat spiller en meget aktiv rolle i klimapolitikken efter COP15. Det er nødvendigt med progressive EU-udmeldinger, stærk indsats ift. de internationale klimaforhandlinger og herhjemme at DK går forrest og viser, at vi kan og vil tage de nødvendige skridt for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. 

 

92-gruppens synspunkter ifb. klimatopmødet i København (COP15)

92-gruppens synspunkter ifb. klimatopmødet i København (COP15)

2009: I dette positionspapir fremlægger 92-gruppen de elementer vi mener, en global klimaftale vedtaget på klimatopmødet COP15 i december 2009 i København bør indeholde. Det er bl.a. vigtigt, at aftalen bliver retfærdig ved at tage hensyn til, at de rige lande har det primære ansvar for den forurening, der har skabt klimakrisen, mens de fattige lande rammes hårdest. 

Brev til Lars Løkke Rasmussen ang. EU finansieringsudspil til en klimaaftale

Brev til Lars Løkke Rasmussen ang. EU finansieringsudspil til en klimaaftale

September 2009: I dette brev til statsminister Lars Løkke giver 92-gruppen udtryk for, at vi er stærkt bekymrede over det udspil til finansiering af en ny global klimaaftale, som EU Kommissionen netop har fremlagt. Udspillet undervurderer behovet for offentlig klimafinansiering, anerkender ikke de rige landes historiske ansvar og har en yderst problematisk fortolkning af "ny og additionel" klimafinansiering. Den danske regering bør derfor arbejde for, at EU udspillet styrkes væsentligt. Med mindre end tre måneder til klimatopmødet COP15 haster det. 

Brev til Claus Hjort Frederiksen ang EU udspil til klimaaftale + brev fra CAN

Brev til Claus Hjort Frederiksen ang EU udspil til klimaaftale + brev fra CAN

Maj 2009: I dette brev til finansministeren beder vi om, at han gør en aktiv indsats for at sikre et konkret EU-udspil til finansieringen af en klimaaftale ved COP15 i København. EU har længe lovet sådan et udspil - som endnu ikke er kommet - og disse manglende tilkendegivelser om klimafinansering fra de industrialiserede lande blokerer for fremskridt i de internationale forhandlinger. Med dette brev vedlægger vi derfor et brev fra CAN til alle EUs finansministre, der understreger betydningen af nogle meldinger på det kommende ECOFIN møde. 

92-gruppens pressemeddelelse fra klimamøde i Polen

92-gruppens pressemeddelelse fra klimamøde i Polen

December 2008: I denne pressemeddelse gør vi status over den første forhandlingsuge på klimatopmødet i Poznan, Polen. Der er ikke sket nogen af de nødvendige gemmenbrud og der er derfor behov for, at industrilandene påtager sig lederskabet. Klima- og energiminister Connie Hedegaard bør sikre, at forhandlingerne skrider frem, når hun ankommer i dag. 

Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet i Polen 2008

Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet i Polen 2008

2008: Senere i år skal der afholdes klimatopmøde i Polen. Verden står overfor en global klimakrise. FN’s klimapanel (IPCC) peger på, at den globale opvarmning er en realitet, at den primært er menneskeskabt, og at konsekvenserne vil være uoverskuelige, med mindre vi handler nu. Læs her 92-gruppens otte bud på, hvad DK bør arbejde for i Polen. 

Brev til ordførere om støtte til civilsamfundsaktiviteter ifm. COP 15 på 2009 finansloven

Brev til ordførere om støtte til civilsamfundsaktiviteter ifm. COP 15 på 2009 finansloven

September 2008: 92-gruppen sendte dette brev til Folketingets finans-, miljø-, klima- og energiordførere forud for finanslovsforhandlinger for 2009, hvor DK skulle være vært for klimatopmødet COP15. 92-gruppen var bekymrede for, om DK havde afsat de nødvendige ressourcer, for at kunne påtage sig sin funktion i forbindelse med topmødet. 

Brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen om Verdensbankens klimafonde

Brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen om Verdensbankens klimafonde

November 2008: 92-gruppen er bekymrede for Danmarks position i forbindelse med de klimainvesteringsfonde – ”Climate Investments Funds” – som er blevet etableret under Verdensbanken. Dette brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen argumenterer for, hvorfor vi ikke mener, at DK bør støtte disse fonde. 

Brev til udviklings- og klimaministrene om Verdensbank-klimafond

Brev til udviklings- og klimaministrene om Verdensbank-klimafond

April 2009: Den danske regering skal tage stilling til, om den vil støtte de såkaldte "Climate Investment Funds" (CIF) under Verdensbanken. Vi mener, at CIF risikerer at underminere de internationale klimaforhandlinger og opfordrer derfor til, at den danske regering ikke støtter etableringen af disse fonde men omvendt arbejder for, at klimabistanden støtter op om forhandlingerne under klimakonventionen.

Nyhedsbriefing fra klimakonventionsmøde i Bangkok

Nyhedsbriefing fra klimakonventionsmøde i Bangkok

April 2008: I dette nyhedsbrief fra klimamøde i Bangkok kan du læse, hvordan man inden klimatopmødet i København i 2009 skal blive enige om et konkret arbejdsprogram for, hvordan forhandlingsprocessen skal forløbe de næste par år. Læs her om alle de spørgsmål, der stadig skal afklares før statsledere kan mødes forhandle i København. 

Brev til ministre ang. samarbejde mellem biodiversitetskonventionen og klimakonventionen

Brev til ministre ang. samarbejde mellem biodiversitetskonventionen og klimakonventionen

Marts 2008: I dette brev til klima- og energiminister Connie Hedegaard og miljøminister Troels Lund Poulsen opfordrer vi til, at samarbejdet mellem Klimakonventionen og Biodiversitetskonventionen styrkes. Vi mener, at dette vil være helt afgørende, hvis det skal lykkes at standse de globale klimaændringer og bevare verdens biologiske mangfoldighed.

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer