Udspil til grøn og retfærdig genstart

I regi af 92-gruppen lancerer 18 ngo’er nu 30 fælles forslag til en grøn og retfærdig genstart af Danmark. Udspillet, der kan findes her, rummer konkrete finansieringsindsatser, samt forslag til, hvor finansieringen kan hentes. Det er en kombination af nye forslag og forslag som de forskellige organisationer og andre aktører allerede har været ude med i den offentlige debat.

Omstillingen skal være grøn, retfærdig og solidarisk. Vi skal ikke genopbygge økonomien som den så ud i det 20. århundrede, men skabe en økonomi for fremtiden, der kan eksistere inden for planetens grænser; en økonomi, der er mere menneskelig, mere cirkulær og hvor mere produceres lokalt. Stimuluspolitikken skal være et aktivt redskab i den grønne omstilling ved at bidrage med at forme det samfund, vi gerne vil have, og ikke bevare det, der er dikteret af prioriteter, som allerede nu underminerer vores eksistensgrundlag.

Der er behov for en åben proces og debat omkring stimuluspakker. De må ikke, som efter finanskrisen, blive til gavn for de få. Et miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt samfund kræver, at den sociale bundlinje bliver husket på lige fod med de miljømæssige og økonomiske bundlinjer.

Læs omtale i Politiken

Læs udspillet til en grøn og retfærdig genstart

Organisationerne bag udspillet er: 350 Klimabevægelsen, CARE, Sex og Samfund, Dansk Vegetarisk Forening, Amnesty International, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Global Aktion, Mellemfolkeligt Samvirke, Miljøorgani- sationen VedvarendeEnergi, Nyt Europa, Our Fish, Rådet for Grøn Omstilling, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden, IWGIA, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk International Bosættelsesservice (DIB),

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer