Total giver op - kæmpe sejr for miljøet og klimaet

Af: Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace

Juni 2016

Det franske olieselskab Total har efter kraftig folkelig modstand og for ringe resultater ved sidste års efterforskningsboring nu meddelt, at det tilbageleverer sin licens i Nordjylland til at efterforske og udvinde skifergas.

Totals exit fra Danmark er godt nyt for klimaet, miljøet, grundvandet og folkesundheden. Indvinding af skifergas med fracking fra de flere tusinde boringer, som er nødvendige, vil føre til store mængder spildevand forurenet med fracking-kemikalier og rester af radioaktive stoffer og tungmetaller fra den opsprækkede skifer. Med andre ord risiko for forurening af vores grundvand og drikkevand med fracking-kemikalier, tungmetaller, radioaktive stoffer og metan.

Da over 80 % af de allerede påviste fossile reserver skal forblive i jorden, hvis Paris-aftalens mål om at holde stigningen i den globale middetemperatur godt under 2 grader skal opfyldes, så er det klimamæssigt uacceptabelt, at Danmark jagter nye reserver.

Med Totals opgivelse af skifergas-licenserne i Nordsjælland i maj sidste år og nu licensen i Nordjylland er Danmark befriet for skifergas-licenser. Dermed er risiko for at miste investor-troværdighed eller et truende erstatningskrav ikke længere et argument eller en undskyldning for de politikere, der af klima- og miljømæssige politisk grunde ønsker at sætte en stopper for efterforskning og udvinding af skifergas i Danmark.

Det har ellers været et fremtrædende argument, efter det i 2012 blev klart, at der ikke var tale om sædvanlige kulbrinte-licenser, da den tidligere VK-regering gav de to skifergas-licenser i juni 2010.

Total har opgivet skifergas-jagten efter investeringer på op mod en halv milliard kroner, men det statsejede Nordsøfonden – altså os skatteydere - har betalt de 20 procent. Og det uden nogen form for forudgående offentlig debat om, hvorvidt befolkningen ønsker det.

Nu er tiden kommet til, at Danmark siger nej til at efterforske og indvinde skifergas, som flere andre lande og stater har gjort. Og at regeringen eller et flertal i Folketinget beslutter, at det foreløbige nej til nye skifergas-licenser ændres til et permanent forbud.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer