CSR

Fælles 92-gruppe, NGO FORUM og Concord input til Europaudvalget om den private sektor og udvikling

Fælles 92-gruppe, NGO FORUM og Concord input til Europaudvalget om den private sektor og udvikling

Concord Danmark, NGO Forum og 92-gruppen1 har følgende kommentarer til Europaudvalgets drøftelse af udviklingsministrenes dagsordenpunkt 4 om den private sektors rolle i udvikling forud for
Ministerrådsmødet den 19. maj 2014.

 

Fælles 92-gruppe og Concord høringssvar omkring konfliktmineraler

Fælles 92-gruppe og Concord høringssvar omkring konfliktmineraler

92-gruppen og Concord Danmark ser generelt EU-Kommissionens forslag som et meget vigtigt initiativ. Det er positivt, at EU-kommissionen med sit forslag vil medvirke til at forebygge international handel med mineraler, som er med til at finansiere nogle af verdens mest brutale konflikter.

 

Høringssvar fra 92-gruppen til Bekendtgørelse for mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høringssvar fra 92-gruppen til Bekendtgørelse for mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Det er vigtigt for 92-gruppen, at det medlem af mæglings- og klageinstitutionen, der skal indstilles af 92-gruppen ikke nødvendigvis skal være medlem af 92-gruppen. Dette bør præciseres i bekendtgørelsen.

 

92-gruppens høringssvar vedrørende lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar vedrørende lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppen ser det generelt som positivt, at regeringens udkast til lovforslag vedr. en ny Mæglingsog klageinstitution lægger sig tæt op af de anbefalinger, som Rådet for Samfundsansvar har afleveret til regeringen.

Brev til Lene Espersen ang. hendes kommentarer til 92-gruppens CSR brev til Erhversudvalget

Brev til Lene Espersen ang. hendes kommentarer til 92-gruppens CSR brev til Erhversudvalget

Svar på ministerens kommentarer til Erhvervsudvalget den 19. november 2008 på spørgsmål foranlediget af 92-gruppens henvendelse til Erhvervsudvalget den 7. oktober 2008 ang. regeringens ”Strategi for virksomhedernes samfundsansvar”.

Brev ang. regeringens CSR strategi til erhvervspolitiske ordførere

Brev ang. regeringens CSR strategi til erhvervspolitiske ordførere

Vi har i 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling med interesse fulgt arbejdet med regeringens ”Strategi for virksomhedernes samfundsansvar”. Vi mener, at forpligtende regler og retningslinjer for virksomhedernes samfundsansvar er af afgørende betydning for en bæredygtig udvikling i en globaliseret verden.

 

92-gruppe høringssvar på lovforslag om CSR

92-gruppe høringssvar på lovforslag om CSR

Ang. høringssvar i forbindelse med udkast til lovforslag om redegørelse for (virksomhedernes) samfundsansvar - (”Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar)”)

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer