COP26: Et forræderi mod de fattigste lande

Af Lars Koch, politisk chef, Mellemfolkeligt Samvirke

Ingen penge til de fattigste lande

Det store svigt på COP26 var, at de rige lande ikke vil påtage sig ansvaret for klimakrisen og som lovet bidrage til at finansiere de fattigere landes omstilling og tilpasning til klimakrisen. Det bremser resultater på andre områder. Afrika og Latinamerika står hver for 3% af de historiske udledninger af CO2, mens de rige lande har skabt velstand på at fyre fossile brændstoffer af i 150 år.

På topmødet i år har betaling af tab og skader været et centralt krav fra de fattigste lande og de små truede østater. Klimakrisen skaber allerede nu orkaner, tørker og oversvømmelser, der koster fattige lande milliarder i tab og skader. De rige lande vil ikke tage ansvaret på sig for den skade vores overproduktion og overforbrug forvolder på de mennesker, der typisk har et CO2-aftryk, der er 30-40 gange mindre end en danskers. De fattige lande krævede en mekanisme til at finansiere tab og skader, hvilket blev afvist af EU, USA og andre rige lande. Betaling af tab og skader bliver formentlig et centralt emne for næste års COP27.

Klimakrise, men ingen undtagelsestilstand

COP26 udmærkede sig ved at bygge på en fælles erkendelse af videnskaben, og at vi er på vej mod 2,7 grader temperaturstigning. Men det afføder ikke en krisestemning blandt de rige lande.

Under Covid-pandemien er der brugt omkring $16.000 mia. dollars globalt fra regeringer til at holde hånden under økonomien, virksomheder og arbejdspladser, fordi der har været en undtagelsestilstand. I 2020 brugte verden ifølge IMF $5.900 mia. dollar på subsidier til fossile brændstoffer, som videnskaben entydigt siger skal blive i jorden.

Alligevel kan de rige lande ikke hoste op med sølle $100 mia. dollars til omstilling og tilpasning i udviklingslandene, som de lovede tilbage i 2009. Eller betale for de tab og skader, klimakrisen har forvoldt på verdens mest udsatte mennesker

Her står den egentlige globale krise. Der er ikke villighed i de rige lande til at tage et opgør med vores overforbrug og overproduktion, der skaber klimakrisen.

Stop for fossile brændstoffer – desværre!

For første gang nævner en klimatopmøde-deklaration fossile brændstoffer og taler om nedskalering af kul. Det vakte i de sidste timer af topmødet frustration, at Indien fik ændret teksten fra ’udfasning’ af kul til ’nedskalering’. Indien insisterer på den uretfærdighed, at de rige lande er blevet rige på en fossil drevet udvikling, men klimakrisen nu ikke tillader lande som Indien at gennemgå samme udvikling. Derfor vil de have retfærdighed ind i omstillingen, så de rige lande skal gå foran og reducere brugen af kul, olie og gas hurtigere end de fattigere lande. Det forlyder, at Indien faktisk søgte at få olie og gas nævnt sammen med kul, men at bl.a. USA modsatte sig dette.

Olie og gas nævnes ikke i teksten. Det er klimamæssigt håbløst og dertil dybt uretfærdigt. Mens de rige lande gennem 150 år har skabt klimakrisen ved at afbrænde fossile brændstoffer, så er de nu på vej ud af kul, men vil gerne fastholde deres produktion af olie og gas. Derfor lægger USA og EU gerne presset på kul og de fattigere lande, mens de forsætter ekspansion og subsidier til olie og gas.

En succes var, at 40 lande inklusiv Danmark har besluttet at stoppe offentlig støtte til fossile projekter i udlandet fra eksportkredit og udviklingsbanker. Andre har taget initiativ til at udfase kul, og ikke mindst lancerede Costa Rica og Danmark ”Beyond Oil and Gas Alliance” (BOGA), hvor 12 lande og regioner foreløbigt har lovet at stoppe med at give licenser til at lede efter mere olie og gas og sat en slutdato for produktionen.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer