Spørgeskema om dansk og EU-klimahandling

92-gruppen har brug for hjælp til at besvare spørgeskema om klimahandlingsplaner og EU.

92-gruppen har de seneste tre år været en del af projektet: ”UNIFY: Bringing the EU together on climate action”, som er finansieret af EU’s LIFE-programme og koordineret af CAN-Europe. Hensigten med UNIFY-projektet er at skærpe EU’s klimaambition, ved at holde øje med om medlemslandene gennemfører deres egne nationale klimahandlingsplaner ambitiøst, og at de EU-penge, der fordeles i EU-landene, faktisk bliver brugt til grøn omstilling.

Danmarks nationale energi- og klimaplan (NECP) redegør for nuværende og forventet fremtidig udvikling indenfor energieffektivitet og reduktion af udledninger mm. Danmark afleverede sin endelig plan til EU-kommissionen d. 20. december 2019. Målet om 70% reduktion i 2030 indgår i den danske NECP, selvom Klimaloven først blev endeligt vedtaget i juni 2020.

Nu er vi så ved slutningen af projektet, og derfor er der lavet et spørgeskema, hvis formål er at få input omkring grundlaget af projektet (Nationale energi- og klimaplaner, EU’s og nationale langsigtede strategier & EU-budgetter) samt at undersøge interessenters holdninger og attituder overfor EU's klimapolitik- og handling.

92-gruppen vil være meget taknemlig for din deltagelse i spørgeskemaet (Det tager cirka 10-15 minutter)


LINK til spørgeskemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIc1GgQdFj0vGjp9T2tGD4lCpKMZPaUSCOQa6N6e0JxukNbw/viewform

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer