Finansiering af EU's grønne omstilling

Faktaboks

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) / European Regional Development Fund (ERDF) skal styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder. EFRU har budget på €195 mia i 2014-2020 budgetperioden.

Samhørighedsfonden (SF) / Cohesion Fund (CF) hjælper medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger ligger under 90 % af gennemsnittet i EU, med at indhente deres socioøkonomiske efterslæb og fremme en bæredygtig udvikling.

SF har budget på €63 mia i 2014-2020 som går til: Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn

Ny rapport fra UNIFY-projektet analyserer, for budgetperioden 2014-2020, hvorvidt de infrastrukturinvesteringer EU-lande har fået finansieret via Regionaludviklings- og Samhørighedsfonden, er gået til grøn omstilling.

FUNDING CLIMATE AND ENERGY TRANSITION IN THE EU: The untapped potential of regional funds Assessment of the european regional development and cohesion funds’ investments in energy infrastructure 2014-2020

Stort uudnyttet potentiale for grøn omstilling.

Analysen viser at i gennemsnit gik blot 9,7% af EU-finansierede infrastruktur investeringer til grøn omstilling. Til sammenligning brugte Danmark 25,6% på grøn omstilling.  

  • EU-landene i øst og syd som modtager den største del af EU-pengene brugte de mindste andele på grøn infrastruktur. Polen har kun brugt 7.7% af midlerne fra Regionaludviklings- og Samhørighedsfonden på grøn omstilling. Polen ligger dermed fjerde værst efter Slovakiet (6.6%), Bulgarien (6.7%) and Kroatien (7%).
  • Mange af de lande der har investeret mindst grønt er samtidig lande der højlydt stiller krav om flere EU-penge hvis de skal opfylde EUs klimamål.
  • Medlemsstaterne er nu ved at planlægge hvilke investeringer de vil foretage i den næste EU-budget-periode (2021-2027). Det er afgørende at de denne gang tilrettelægger deres investeringer efter at nå Parisaftalens og EU's mål om nettonul i 2050. Hvilket blandt andet vil kræve at EU skærper sit reduktionsmål for 2030.

Der er derfor i allerhøjeste grad behov for at medlemslandene prioriterer grøn omstilling langt højere i den næste budgetperiode.

92-gruppen er en del af UNIFY-projektet https://unify.caneurope.org/  hvor NGOer i ti EU-lande koordineret af Climate Action Network Europa arbejder på at skærpe EU's klimamålsætninger ved at skærpe EU-landenes nationale klimatiltag.

CAN-Es pressemeddelse her http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1910-the-way-to-recovery-untapped-climate-action-potential-of-eu-funds-requires-shift-in-member-states-investment-plans

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer