Presset på investeringer i den fossile industri vokser

Drop risikable investeringer i fossil energi - stem på generalforsamlingen i din pensionskasse nu

Af Helene Hagel og Troels Dam Christensen, 92-gruppen

Presset på investeringer i den fossile industri vokser, et globalt paradigmeskifte er under opsejling og investeringer i den fossile industri afvikles i stigende omfang rundt omkring i verden. Divestment er dermed en hurtigt voksende front i kampen mod klimaforandringer. Også i Danmark er tiden kommet til et opgør med de sorte investeringer.

Er du medlem af pensionskasserme MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP), Jordbrugsøkonomernes og Dyrlægernes Pensionskasse (PJD) eller ingeniørpensionskasserne DIP og ISP, så husk at stemme til generalforsamlingen for at flytte dine penge ud af risikable investeringer i fossil energi. Se hvordan du stemmer her og spred gerne ordet!

I løbet af mindre end end en uge meldte mere end 100.000 mennesker sig til organisationen 350.org og den britiske avis The Guardian’s kampagne ”Keep it in the Ground”. Kampagnen opfordrer verdens to største velgørende organisationer – Bill and Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust – til at frasælge deres investeringer i fossile brændstoffer til fordel for investeringer i vedvarende energi. På The Guardian’s hjemmeside drypper sort olie lige nu ned af skærmen, hvor nyhederne normalt ville være.

The Guardian og 350.org er dermed del af et verdensomspændende fænomen, hvor civilsamfund opfordrer pensions- og investeringsselskaber, fonde, universiteter, banker og kirker til at afvikle investeringer i kul-, olie- og gasselskaber. Selv the Rockefeller Foundation i USA, hvis formue oprindeligt er grundlagt på olie, meddelte i fjor, at man fra nu af ville investere i vedvarende energi og energieffektivisering – og det både af moralske og økonomiske grunde.

Et paradigmeskifte er på vej, og presset fra civilsamfundet vokser mens divestment-bevægelsen verden over vinder sejre, der ændrer idéen om, hvor hurtigt en fossilfri fremtid kan realiseres.

Sejren er dog langt fra garanteret, og derfor har alle et ansvar for at tage del i kampen. Også her i Danmark. Nordea har allerede besluttet at frasælge investeringer i brunkul, mens det danske divestment-netværk AnsvarligFremtid ihærdigt arbejder for, at danske pensionsselskaber frasælger deres aktiver i kul-, olie- og gasselskaber.

Dette forår skal flere store pensionskasser på deres generalforsamlinger stemme om forslag om at holde op med at investerere i kul og fossile brændstoffer. Det er vigtigt, at så mange som muligt bakker op om initiativet og stemmer for disse forslag. Alle der er medlem af de pågældende pensionskasser bør derfor bruge de fem minutter, det tager at sikre, at vores pensionskasser tager et opgør med de både økonomisk, socialt og miljømæssigt skadelige investeringer i fossile brændstoffer.

Her kan du læse mere om AnsvarligFremtids kampagne og bl.a. se hvornår der er generalforsamling i din pensionskasse – og hvordan du stemmer

Her er datoerne for generalforsamlinger i seks pensionskasser, hvor AnsvarligFremtid fremsætter forslag:

  • Mandag d. 13. april i Århus - Jorbrugsakademikere og Dyrlæger (JPD)
  • Tirsdag d. 14. april i Odense - Arkitekternes Pensionskasse (AP)
  • Torsdag d. 16. april i København - Magistre og Psykologer (MP Pension)
  • Torsdag d. 16. april i København - Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)
  • Onsdag d. 22. april i Odense - Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)
  • Tirsdag d. 28. april i København - Juristerne og Økonomernes Pensionskasse (JØP)

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer