Notat: Lever klimapolitikken op til klimaloven?

En evaluering af, om regeringens hockeystavs-strategi lever op til klimaloven

Læs evaluerings-notatet her 

Hvordan skal reduktionen af Danmarks klimagas-udslip ske? Regeringens erklærede tilgang er den såkaldte hockeystav som billede på den reduktionssti, regeringen sigter mod for at indfri 70%-målet i 2030. En flad graf de første mange år, hvor der hentes meget små reduktioner, før den til sidst bøjer skarpt opad med store reduktioner i årene lige før 2030. 

I dette notat afdækker vi, hvorfor regeringens tilgang ikke lever op til klimaloven. Hockeystaven er kort sagt ikke ansvarlig klimapolitik. 


Om notatet: Papiret er udarbejdet i regi af 92-gruppen, der i denne sammenhæng er tegnet af: Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice, Global Aktion, Greenpeace, Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Nyt Europa, Rådet for Grøn Omstilling, VedvarendeEnergi, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer