Fossile reklamer bør forbydes i EU

Af Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace

En stor koalition af NGO’er og grønne organisationer, heriblandt Greenpeace, har for nyligt lanceret et borgerforslag om at forbyde fossile reklamer i EU. Der er bl.a. tale om reklamer for olie, biler, flyrejser og skibsfart. Vores mål er at få en million underskrifter og dermed forpligte EU-Kommissionen til at behandle forslaget.

Er man i tvivl om omfanget af fossile reklamer, kan man starte med at tænke på sportens verden. Sommerens EM i herrefodbold er et godt eksempel: Her blev tilskuere og millioner af tv-seere dag ud og dag ind bombet med reklamer for det russiske olie- og gasselskab Gazprom, flyselskabet Qatar Airways og bilmastodonten Volkswagen.

Reklamerne fører til flere udledninger og dødsfald

Der er mange gode grunde til at forbyde fossile selskabers markedsføring. Det er fx påvist, at annoncer for fossile produkter øger salget af disse og dermed vores udledning af drivhusgasser. Et casestudie af en reklamekampagne fra Audi fandt, at kampagnen resulterede i et mersalg på 132.700 biler, hvilket estimeres til at give en stigning i udledningerne på over 5 millioner tons drivhusgasser. Der er altså en direkte sammenhæng mellem reklamerne og vores forøgede klimabelastning.

De fossile reklamer har også store konsekvenser for folkesundheden. Luftforurening forårsaget af fossile brændstoffer anslås at være ansvarlig for 8,7 millioner dødsfald over hele verden, hvilket er mere end tobaksrelaterede dødsfald.

Greenwashing bremser omstillingen

For 20 år siden forbød EU netop reklamer af hensyn til folkesundheden, og i dag ville reklamer, der fremstiller rygning som noget attraktivt, formentlig forekomme provokerende, hvis ikke direkte illegitime, for de fleste af os. Det samme burde gøre sig gældende for fossile reklamer, da konsekvenserne for folkesundheden og fremtidige generationer er endnu større.

Det er derudover et problem, at de fossile selskaber bruger markedsføring til at sløre det faktum, at deres kerneforretning er grundlæggende klimaskadelig og må omstilles grundlæggende. En ny rapport fra NGO’en Desmog har indsamlet og analyseret over 3000 annoncer og reklamer fra olie- og energiselskaber og konkluderet, at størstedelen af reklamerne fremstiller klimaskadelige produkter som miljøvenlige. Reklamerne fremstiller derudover selskabernes forretning som grundlæggende klimavenlig på trods af, at selskabernes forretningsmodeller næsten udelukkende baseres på produktion af fossile produkter og løsninger.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer