God økonomi i hurtig gennemførelse af Togfonden

Af Dan Belusa, 92-gruppen

Faldende olieindtægter betyder, at der nu mangler ca 10 mia kr. til gennemførelse af Togfonden. Ifølge Togfond-forliget skal pengene findes andre steder. DR2 Deadline beregner, at det betyder, at der årligt skal findes 3-400 mio på finansloven.

Unægteligt en stor sum, heldigvis sparer staten endnu mere ved at gennemføre Togfonden hurtigst muligt.

At olieindtægterne falder, skyldes primært, at Danmarks produktion af råolie er mere end halveret. Olieproduktionen er siden 2004 faldet jævnt med 6-7% om året, simpelthen fordi olien snart er brugt op. Lave oliepriser bidrager naturligvis til statens faldende olieindtægter, men på den lange bane er årsagen åbenlys; olieindtægter tørrer ud i takt med oliekilderne.

At Danmark hastigt er på vej til igen at blive olieimportør, er nok den værst tænkelige begrundelse for ikke at gennemføre Togfonden. Men det er hvad regeringen gør, når den nægter at gå med i Togfond-forliget og bruger de faldende olieindtægter som argument for ikke at modernisere det hårdt trængende danske banenet.

Et vigtigt element i Togfonden er elektrificering. Med Togfonden vil over 90% af togdriften være omlagt fra diesel til el i 2025. Omlagt fra den olie, der er ved at løbe ud, til den vindstrøm samfundet allerede har investeret i.

Hurtige moderne togforbindelser på tværs af landet vil ligeledes trække passagerer og gods ud af oliebaserede biler og over på el-tog. Togfondens bidrager således helt åbenlyst til at ruste Danmark til en nær fremtid hvor vind erstatter de tomme oliekilder.

Allerede på den korte bane er der mange penge at spare ved at gennemføre Togfonden så hurtigt som muligt. En ikke så åbenlys besparelse opnås ved mindsket udgift til biobrændstoffer.

Danmark er under EU forpligtet til i 2020 at have 10% vedvarende energi i transportsektoren. Derfor iblandes der i dag 5,75% biobrændstof. Biobrændstoffet kommer hovedsageligt fra fødevarer. Det øger CO2-udslippet og er dyrt. De 5,75% koster årligt samfundet 1,2 mia kr og giver staten et provenutab på 540 mio kroner. Omkostninger der øges til hhv 2 mia og 870 mio kr om året hvis 10% målet opfyldes med mere biobrændstof.

Hvis Togfonden derimod gennemføres så hurtigt, at 70% af togdriften kører på el i 2020 vil el-togene opfylde næsten 40% af VE forpligtelsen. Hvorfor biobrændstof-omkostningerne tilsvarende reduceres med 40%. En besparelse for samfundet på ca 750 mio og for statskassen på 350 mio hvert år.

Besparelser der altså snildt dækker det hul på 3-400 mio om året, som de faldende olieindtægter har skabt i Togfonden.

Det er derfor misforstået, når det hævdes, at der ikke er råd til Togfonden. Vi har tværtimod dårligt råd til at lade være.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer