UNIFY-rapport "Klimalove i Europa - essentielle for at opnå klimaneutralitet"

Nationale Klimalove er afgørende for at Europa bliver klimaneutral


Danmark fik sin klimalov i 2020. Der er efterhånden Klimalove enten på vej eller allerede vedtaget i en række lande. Partnerne i Unify-projektet står sammen med andre CAN-Europe medlemmer bag den nye rapport ”Klimalove i Europa – essentielle for at opnå klimaneutralitet”.

Rapporten vurderer indhold, status og fremskridt på klimalove i hele Europa. Hensigten er at fremme at lande tager ansvar for at bringe udledninger i nul.

Rapporten omfatter følgende 17 lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Letland, Luxembourg, Nordmakedonien, Portugal, Slovenien, Spanien, Tyrkiet og UK.

Rapporten har tre hovedmål:

1. Dele viden omkring et givent lands klimalov
2. Tilskynde lande til at sætte nationale klimamål, samt at etablere lovgrundlaget, der muliggør at opnå dem.
3. At fremvise succesfulde nationale lovgivningsmekanismer, der kan inspirere forbedringer af EU’s klimaarkitektur.

Som det er lige nu, er EU’s klimaneutralitetsmål kun indskrevet i den europæiske klimalov – målet gælder kollektivt i unionen, men ikke for hver medlemsstat individuelt. Dog har 13 lande allerede gjort langt mere - og har vedtaget (eller er ved at vedtage) nationale klimaneutralitetsmål. Sammenhængende med dette, har mange lande også lavet robust national lovgivning, der sikrer at de kan levere på deres nationale klimamål.

Rapporten viser, at antallet af Europæiske lande, der vedtager nationale klimalove, er stigende. I de lande, hvor der endnu ikke er blevet foreslået eller vedtaget en national klimalov, viser rapporten, at civilsamfundet kæmper for at få en national klimalov og et fornuftigt lovgrundlag.

Læs rapporten her: Climate Laws in Europe 2022

 

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer