Danmark som bæredygtigt foregangsland er truet

Af Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

Juni 2016

Verden har brug for et Danmark der fortsat er foregangsland på den grønne omstilling og global bæredygtig udvikling. Sidste år vedtog verdenssamfundet to store globale aftaler – dels en klimaaftale i Paris og dels de nye verdensmål for bæredygtig udvikling, der forhåbentligt kommer til at præge verdens udvikling de kommende årtier. Begge aftaler er gode og nødvendige, men den store udfordring er nu at gennemføre dem. Det bliver ikke let og Danmark må gå foran og vise det kan lade sig gøre.

Desværre går det den anden vej i Danmark lige nu. Seneste skud på stammen er PSO sagen, hvor regeringen vil flytte udgiften for den grønne omstilling på energiområdet fra en afgift på elforbruget til en personskat. Det vil ikke alene betyde et øget elforbrug og dermed et klart øget CO2 udslip, men også med meget stor sandsynlighed til væsentlig færre penge til den grønne omstilling de kommende år.

I slutningen af maj holdt FN’s klimakonvention sit første møde efter klimaaftalen i Paris. Selv om stemningen var god, var det også meget tydeligt, at der er meget få af de store udleder-lande, der har lyst til at tage fat på det helt akutte behov for at øge landenes klimamål, hvis vi skal have nogen som helst chance for at holde os indenfor de aftalte temperaturmål på 1,5-2 grader. EU er desværre gået helt bagud af dansen her. Kun optaget af slagsmålet om at gennemføre sit nuværende utilstrækkelige klimamål. Her burde Danmark være langt mere aktiv i at presse på for øgede EU mål hurtigt. Men Danmark er i stedet mere optaget af selv at undgå høje krav fra EU i forbindelse med byrdefordelingen, end at kæmpe for højere ambition.

Det er ikke kun på energi- og klimaområdet, at Danmarks position som foregangsland er alvorligt truet. Enhver der har fulgt de sidste måneders kamp om landbrugspakken, naturpakken, udviklingsbistanden og andre nøgleområder indenfor bæredygtig udvikling, har kunnet se, en udvikling der går den forkerte vej. Mod mindre hensyn til fremtiden og langsigtet global bæredygtighed og mod mere fokus på kortsigtede, ikke-bæredygtige løsninger.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling bliver helt afgørende for den globale udvikling de kommende årtier. Men igen kræver de investering i den udenrigspolitiske indsat, modsat som nu i Danmark med store nedskæringer i udviklingsbistanden. Og så kræver de reel vilje til omstilling også af vores hjemlige ressourceforbrug og politiker. Igen er det helt afgørende med foregangslande, som går foran og viser, at det er muligt. Danmark er i en god position til at kunne spille den rolle og bør gøre det.

Regeringen og Folketinget må forstå, at bæredygtig udvikling i dag ikke er ”nice to do” men ”need to do”. En bunden opgave også for Danmark, hvis vi skal undgå en snarlig fremtid med alvorlige globale konflikter pga. kamp om ressourcer, klimaændringer og ulighed - med tilhørende flygtningestrømme. Derfor er der hverken plads eller råd til, at Danmark og regeringen nu bremser op på den grønne omstilling og indsatsen for bæredygtig udvikling.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer