Brev til IFU om tilslutning til nye principper for klimahensyn i finanssektoren

Download PDF-fil
Ang. behovet for at IFU tilslutter sig principper for at sikre klimahensyn i sit arbejde

Kære Tommy Thomsen


Verdens regeringsledere har netop været samlet i Paris og nået frem til en ny klimaftale.

Privatsektoren kommer til at spille en central rolle for at nå målsætningerne, og fra dansk side er

IFU udset til at spille en større rolle i vores internationale udviklings- og klimaindsats.

Den danske klimainvesteringsfond (KIF) er et innovativt eksempel på at tiltrække flere

investeringer til vedvarende energi på globalt plan. Fonden bliver ofte fremhævet som innovativ og

mange af 92-gruppens medlemmer ser klimainvesteringsfonden som et positivt skridt frem mod

flere klimavenlige investeringer. Den er dog stadig en isoleret fond, og vi mener derfor, at IFU bør

gøre mere for at mainstreame klimahensyn i sin generelle investeringsportefølje. Dermed vil den

viden som IFU opnår fra klimainvesteringsfonden kunne bidrage til at integrere klima i IFU’s

projekter, der ikke i sig selv har en klimamålsætning.

Under COP 21 i Paris lancerede en række udviklingsbanker og finansielle institutioner fem frivillige

klimaprincipper under titlen ”Mainstreaming Climate Action Within Financial Institutions”. De fem

principper ønsker både at øge finansiering til vedvarende energi, men også at forebygge klimarisici

for alle typer af investeringer, f.eks. landsbrugs- og infrastrukturinvesteringer. Dermed sætter

initiativet fokus på, hvordan finansielle institutioner både kan være pro-aktive for at fremme en grøn

omstilling, men også klimasikre deres investeringer i fremtiden.

De fem frivillige klimaprincipper bygger på erfaring fra nogle af de største udviklingsbanker. Målet

med at integrere klimahensyn i finansielle institutioners investeringer og udlån er, at det vil skabe

mere bæredygtige resultater på den korte og lange bane. Der kan læses mere om klimainitiativets

fem punkter her: www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/mainstreaming-climate.pdf.

Med dette brev opfordrer en række medlemsorganisationer i 92-gruppen IFU til at tilslutte sig det

nye klimainitiativ for finansielle institutioner. Vi mener at det giver god mening for IFU, som i

stigende grad igen forvalter danske udviklingsmidler, da det både vil gøre udviklingseffekter og

investeringer mere klimarobuste. Vi tager naturligvis gerne et møde, hvis i er interesseret i at høre

mere om baggrunden for vores anbefaling.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer.

92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.

92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice,

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes Ulandsudvalg,

Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Netværket for økologisk folkeoplysning og

praksis/Øko-net, Sex&Samfund, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen Ibis, VedvarendeEnergi, Verdens Skove, WWF

Verdensnaturfonden, Dansk Røde Kors (observatør).

92-gruppen

Svanevej 12, 4. sal, 2400 KBH NV

Tlf: 21 72 79 57

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.92grp.dk

Koordinator: Troels Dam Christensen

________________________

Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen

Koordinator for 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling,

På vegne af følgende organisationer i og omkring 92-gruppen:

Care Danmark

Dansk International Bosætningsservice

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark

Det Økologiske Råd

FN-forbundet

Folkekirkens Nødhjælp

Greenpeace

IBIS

Kvindernes U-landsudvalg

Mellemfolkeligt Samvirke

Red Orangutangen

Verdens Skove

WWF Verdensnaturfonden

Download PDF-fil

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer