92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 26 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992, hvorfra navnet stammer.

Medlemsorganisationerne i 92-gruppen arbejder alle for at fremme en bæredygtig udvikling (VEDTÆGTER), men med forskellige fokusområder og prioriteter,. Nogle fokuserer mest på klima- og miljøspørgsmål i Danmark og/eller globalt, mens andre arbejder med udviklingsprojekter ude i verden.

Fælles for 92-gruppens medlemsorganisationer er et ønske om at sammenarbejde på tværs af særinteresser for at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Dette arbejde foregår i 92-gruppens forskellige udvalg.

92-gruppen arbejder særligt med:

- at påvirke Danmarks, EU's, og FN’s politik med relevans for global bæredygtig udvikling,

- at påvirke de globale klimaforhandlinger med henblik på at sikre en retfærdig og ambitiøs klimaindsats,

- at være kontaktpunkt mellem danske NGO’er og det globale civilsamfund i arbejdet for en global bæredygtig udvikling,

- forskellige politiske processer i forbindelse med bæredygtig udvikling, herunder FN-konferencer, konventioner og kommissioner,

- 2030 agendaen, verdensmålene og udviklingsdagsordenen,

- implementeringen af virksomheders samfundsansvar (CSR) og bæredygtige investeringer, både på nationalt og internationalt niveau.

- spørgsmål relateret til klimarammen fastlagt i Parisaftalen fra 2015, den danske klimalov fra 2019 og den europæiske Green Deal fra 2019.

- CBD (Convention on Biological Diversity) og spørgsmål relateret til Global Biodiversity Framework og COP-processen.

 

 

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer