Brev til statsministeren om hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU Brev til statsministeren om hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Kære Helle Thorning-Schmidt

Hermed fremsender vi et brev fra Climate Action Network (CAN) til dig om EU energiunionen, og den drøftelse I skal have om dette på det Europæiske Råds møde den 19.-20. marts.

Energiunionen må forventes at få stor betydning for EU’s klima- og energipolitik mange år fremover, og fra NGO-siden ser vi det som helt afgørende, at den nye energiunion prioriterer og bakker op om en ambitiøs og progressiv EU klimapolitik.

I øjeblikket indeholder udspillet fra EU Kommissionen mange forskellige prioriteter og emner. Det er vigtigt at sikre en prioritering af de dele, der fremmer en hurtig overgang til 100% vedvarende energi og høj energieffektivitet, og en samtidig afvikling af afhængigheden af og subsidier til fossile energikilder. Hvis dette ikke sker, er der en risiko for, at energiunionen i stedet leder til forsat EU afhængighed af fossile energikilder og at EU dermed ikke kan leve op til sit ansvar for den nødvendige globale klimaindsats.

Diskussionen om energiunionen har ikke bare en betydning for EU’s interne politik, men også for hvordan omverdenen ser EU’s indsats ift. de globale klimaændringer, herunder en ny global klimaaftale i Paris til december. Derfor er det også af den grund afgørende, at den nødvendige klima-omstilling i EU klart og tydeligt prioriteres i EU’s udmeldinger om energiunionen.

En ambitiøs reformpakke, der betoner vedvarende energi og energieffektivisering kan samtidig generere mange arbejdspladser, herunder danske, i fremtiden. Ifølge tænketanken Europa er Danmarks eksport af vedvarende energi og grøn energiteknologi steget markant de seneste år, og overstiger nu 65 mia. kr. om året. Ifølge Dansk Statistik er der knyttet omkring 58.000 danske arbejdspladser til produktionen af grønne varer og tjenester. Derfor vil ambitiøse mål for energieffektivitet og vedvarende energi i den nye energiunion ikke alene være vigtige for EU’s globale klima-ansvar, men også for en positiv udvikling i Danmark.

Det er derfor vigtigt, at den danske regering engagerer sig fuldt ud i indsatsen omkring den nye EU energiunion, og herunder arbejder for de nævnte prioriteter.

Vi ser frem til et svar fra dig omkring dette, og ønsker dig held og lykke med den nødvendige indsats.

Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Koordinator,

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling

Se brevet fra CAN her.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer