PSO og angreb på energiaftalen

Af Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Juni 2016

Venstre og Dansk Folkeparti prøver på hver deres måde at få slækket ambitionsniveauet i energiaftalen fra 2012. Regeringen vil droppe planerne om kystnære møller. Det samme vil DF, men de vil også droppe havvindmølleparken ved Kriegers Flak. Regeringen vil droppe den såkaldte PSO – en slags afgift på el, som finansierer den grønne omstilling, herunder udbygning med vedvarende energi. Det påstås, at PSO er underkendt af EU, men i realiteten kræver EU blot en justering, hvor udenlandske selskaber kan få andel i PSO-midlerne, svarende hvad der betales i PSO på importeret el. Tyskland er i gang med en tilsvarende åbning, og en sådan gensidig åbning vil ikke være nogen ulempe for Danmark.

Regeringen vil i stedet for PSO-indtægterne forhøje bundskatten og sænke personfradraget. Det vil skabe stor usikkerhed, idet man hvert år under finanslovsforhandlingerne så vil prioritere investeringer i vedvarende energi over for f.eks. hospitaler og ældrepleje. Denne usikkerhed vil investorerne tage sig betalt for, hvorfor den grønne omstilling fordyres. Samtidig vil det forøge uligheden, idet f.eks. lejere har et langt lavere elforbrug end boligejere. De vil derfor spare mindre på elregningen, når PSO’en forsvinder – men de får ligeså stor stigning i indkomstskat.

Regeringen prøver at sælge omlægningen på, at den vil give et samfundsøkonomisk overskud på over 2 mia. kr/år. Men langt den største del heraf stammer fra, at bortfald af PSO vil føre til øget elforbrug, som så giver øget afgiftsindtægt til staten. Regeringen påstår, at det ikke gør noget, at elforbruget stiger, da de andre EU-lande pga. EU's CO2-kvotesystem tvinges til at sænke deres CO2-udledning tilsvarende. Men her ser man bort fra, at kvotesystemet ikke fungerer, fordi der er sendt så mange kvoter på markedet, at kvoteprisen er i bund og ikke udgør nogen reel begrænsning på udslippet.

Men gør det noget, at elforbruget stiger? Skal vi ikke netop elektrificere samfundet som led i den grønne omstilling? Jo, vi skal have elbiler og varmepumper, men øgning af disse udgør den mindste del af den forventede stigning i elforbruget. Hovedparten vil skyldes spild af el, idet faldet i elprisen vil gøre det mindre rentabelt at spare på el.

D. 31. maj meddelte DF, at de af fordelingspolitiske grunde ikke ville stemme for, at bundskatten hæves, når PSO’en afskaffes. Det fik regeringen til at udskyde løsningen til efteråret. Forhåbentlig vil der være et grønt flertal af de konservative og partierne i rød blok, som vil blokere for at klimaambitionerne sænkes.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer