Danske pensionsselskabers investeringer i Exxon er uforenelige med klimaaftalen fra Paris og i strid med selskabernes CSR-politik

Af Thomas Meinert Larsen, talsperson, Klimabevægelsen

Juni 2016

Når store danske pensionsselskaber som PFA og Danica Pension fortsat opretholder investeringer på hundredevis af millioner af kroner i verdens største børsnoterede olieselskab, amerikanske ExxonMobil, så påtager de sig et stort ansvar for et klima på kollisionskurs. Dette blev slået fast med syvtommersøm, da selskabet den 25. maj i år afholdt generalforsamling.

På dagsordenen var et forslag om, at ExxonMobil skulle pålægges, fra 2017 årligt at redegøre for, hvordan en ny klimalovgivning, som er konsistent med Paris-aftalen om sikring af maksimalt 2 graders global opvarmning, vil påvirke selskabets forretningsmodel. Forslaget vil hjælpe selskabet til at undgå at investere milliarder af dollars i efterforskning og udvinding af fossile brændsler, som risikerer at ende som ”stranded assets”.

Exxons bestyrelse havde dog på forhånd anbefalet sine investorer at stemme imod forslaget, og på selve generalforsamlingen meldte Exxon chefen tillige ud, at ”Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for to-graders-målet. Målet er valgt af samfundet”. Som ved tidligere generalforsamlinger overlevede Exxon da også dette forslag, som dog fik tilslutning fra 38,2 % af stemmerne.

At Exxon hårdnakket modarbejder den grønne omstilling er bestemt ikke nyt. Exxon har i en årrække støttet en række amerikanske stærkt klimaskeptiske republikanske senatorer med store pengebeløb, ligesom Exxon fortsat støtter den magtfulde lobbygruppe American Legislative Exchange Council, som i årevis har argumenteret imod global opvarmning og modarbejdet klimapolitiske tiltag.

Exxon trækkes tillige med en række sagsanlæg om bevidst at have løjet om betydningen af global opvarmning og klimaforandringer over for investorer og omverdenen, selvom Exxons egne forskere var fuldt oplyste om betydningen af øget afbrænding af fossile brændsler.

Exxon fremstår derfor fortsat som en skamstøtte for den æra, hvor fossilindustrien fortsætter med at overtrumfe al sund fornuft med sin enorme indflydelse. Danske pensionsselskaber, som oprigtigt ønsker at bidrage til at sikre en beboelig klode uden accelererende klimaforandringer, kan ikke fortsætte med at investere i skruppelløse fakta- og dialog-resistente selskaber som Exxon.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer