Biodiversitet, skov og landbrug

Brev til miljøministeren fra 92-gruppen ang. Biodiversitetskonventionsmødet i Indien

Brev til miljøministeren fra 92-gruppen ang. Biodiversitetskonventionsmødet i Indien

Jeg skriver til dig for at anmode om et møde med dig før Biodiversitetskonventions 11. partskonference i Hyderabad i Indien i oktober.

Brev til miljøministeren om hvad Danmark skal arbejde for ifm. Biodiversitetskonventionsmødet i Japan

Brev til miljøministeren om hvad Danmark skal arbejde for ifm. Biodiversitetskonventionsmødet i Japan

Den 10. partskonference i Biodiversitetskonventionen i Japan bliver et meget vigtigt møde. Her i 2010 har verdenssamfundet måtte erkende, at det oprindelige globale mål om at nedsætte tabet af biodiversitet i2010 ikke bliver nået.

Hvad Danmark skal arbejde for ifm. Biodiversitetskonventionemødet i Japan

Hvad Danmark skal arbejde for ifm. Biodiversitetskonventionemødet i Japan

I forbindelse med COP10 er det vigtigt,at Danmark og den danske delegation prioriterer arbejdet med en ny strategisk plan for bevaring af biodiversiteten på globalt plan.

 

Brev til miljøministeren og klima- og energiministeren ang.  samarbejde mellem biodiversitetskonventionen...

Brev til miljøministeren og klima- og energiministeren ang. samarbejde mellem biodiversitetskonventionen...

Det næste halve år byder på en vigtig chance for at styrke samarbejdet mellem Klimakonventionen og Biodiversitetskonventionen, hvilket vil være helt afgørende, hvis det skal lykkes at standse de globale klimaændringer og bevare verdens biologiske mangfoldighed.

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion!

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion!

Biobrændstoffer - energi fra for eksempel raps, sukker eller halm - er blevet et spørgsmål, som optager medier og politikere.

Brev til Miljøministeren vedr. Biodiversitetskonventionens 9. partskonfence

Brev til Miljøministeren vedr. Biodiversitetskonventionens 9. partskonfence

Jeg skriver til dig på vegne af 17 organisationer i 92-gruppen. Vi vil opfordre dig til snarest at sikre formuleringen af en dansk målsætning for, hvilke resultater der skal opnås på Biodiversitetskonventionens 9. partskonference (COP 9)samt inddrage 92-gruppeni denne proces.

Høringssvar vedr. FAO's overenskomst om plantegenetiske ressourcer

Høringssvar vedr. FAO's overenskomst om plantegenetiske ressourcer

Tak for muligheden for at kommentere revisionen af FAO's overenskomst om plante-genetiske ressourcer. Nedenstående organisationer finder det at stor betydning, at overenskomsten bringes i overensstemmelse med Biodiversitetskonventionen.

 

Anbefalinger til forhandlingerne om en Biosafety-protokol

Anbefalinger til forhandlingerne om en Biosafety-protokol

De bioteknologiske industriers udvikling af genmodificerede organismer (GMO’er) til udsætning i naturen er sket inden for en kort årrække og der er stadig betydelige usikkerheder om i hvilket omfang den nye teknologi kan være til skade for biologisk mangfoldighed og menneskers helbred.

Brev til Miljøministeren om Danmarks opfølgning på IFF-processen

Brev til Miljøministeren om Danmarks opfølgning på IFF-processen

Danmark har i mange år arbejdet aktivt for en globalkonvention om bæredygtig skovforvaltning. Dette kom senest til udtryk på det nyligt afsluttede møde i New York i det mellemstatslige skovforum (IFF 4), hvor Danmark spillede en meget markant rolle som konventionstilhænger i EU-kredsen.

Krav til en juridisk bindende international aftale om skove

Krav til en juridisk bindende international aftale om skove

På Rio-topmødet (UNCED, 1992) blev det anerkendt, at Verdens skove er under stærkt pres, og der blev vedtaget konventioner om biodiversitet (CBD) og klima (FCCC), som i et vist omfang omhandler skovspørgsmål.

 

Brev til fødevareministeren om, hvordan Danmark og EU skal mindske deres skov-fodaftryk fra foderimport

Brev til fødevareministeren om, hvordan Danmark og EU skal mindske deres skov-fodaftryk fra foderimport

Tak for et godt møde i januar. Vi har siden mødet arbejdet videre på de aftalte konkrete forslag til, hvordan du som fødevareminister kan arbejde for at mindske EU's og Danmarks fodaftryk på verdens skove - herunder i forhold til soja.

Brev til fødevareministeren om fokus på Rio+20 topmødet

Brev til fødevareministeren om fokus på Rio+20 topmødet

Vi vil sige tak for det fokus på økologi, fødevaresikkerhed og globale udfordringer, som du har fremlagt som Danmarks prioriteter under EU-formandskabet.

92-gruppe rapport om revision af EU's landbrugspolitik og de globale udfordringer

92-gruppe rapport om revision af EU's landbrugspolitik og de globale udfordringer

EU’s landbrugspolitik er under revision. Først med mindre ændringer som led i det af EU-kommissionen foreslåede sundhedstjek af landbrugsordningerne i 2008, og siden fordi de nuværende støtteordninger udløber i 2013.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer