Brev til miljøministeren og klima- og energiministeren ang. samarbejde mellem biodiversitetskonventionen og klimakonventionen marts 2008

Ang. behovet for øget samarbejde og koordination mellem Klimakonventionen og
Biodiversitetskonventionen
Kære Connie Hedegaard og Troels Lund Poulsen,
Det næste halve år byder på en vigtig chance for at styrke samarbejdet mellem Klimakonventionen
og Biodiversitetskonventionen, hvilket vil være helt afgørende, hvis det skal lykkes at standse de
globale klimaændringer og bevare verdens biologiske mangfoldighed.
I Klimakonventionen er rammerne for den forhandlingsproces, som skal lede frem til
klimatopmødet i København i 2009, lige nu ved at blive fastlagt. Og i Biodiversitetskonventionen
afholdes snart en partskonference, som rummer vigtige muligheder for gennembrud i
konventionsforhandlingerne, og som samtidig vil definere konventionens fokus frem til 2010.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer