Brev til miljøministeren om hvad Danmark skal arbejde for ifm. Biodiversitetskonventionsmødet i Japan oktober 2010

Ang. Biodiversitetskonventionens 10. partskonference (COP 10) i Japan,18.-29. oktober 2010.

Kære Karen Ellemann

Den 10. partskonference i Biodiversitetskonventionen i Japan bliver et meget vigtigt møde. Her i 2010 har verdenssamfundet måtte erkende, at det oprindelige globale mål om at nedsætte tabet af biodiversitet i 2010 ikke bliver nået. Ligeledes har EU erkendt, at heller ikke fællesskabets målsætning på området i 2010 bliver opfyldt. Hvis nedgangen i verdens biodiversitet derfor reelt skal standses, må der langt stærkere politiske beslutninger og handlinger til. I den forbindelse er Biodiversitetskonventionsmødet i Japan afgørende.

Vi sender dig nedenfor og vedhæftet 92-gruppens holdning til, hvad Danmark bør arbejde for i forbindelse med Biodiversitetskonventionsmødet, og håber, at du vil afse tid til at mødes med os før COP10 for at diskutere dette.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer