FN: Ingen af de 20 mål der skulle stoppe ødelæggelsen af naturen bliver indfriet

Af: Johannes Birk Schjelde, Danmarks Naturfredningsforening

Ny flagskibsrapport fra FN peger på, at menneskeheden står ved en skillevej og understreger biodiversitetskrisens omfang og alvor: Naturen og økosystemerne er fortsat under ekstremt og eskalerende pres og menneskeheden og planetens overlevelse og sundhed er på spil.

Utilstrækkelig implementering 

Trods tilslutning fra 194 verdensledere på topmødet i Japan i 2010 hvor den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-2020 og de 20 tilhørende mål blev vedtaget, har den politiske prioritering manglet og konklusionen er entydig: implementeringen har langt fra været tilstrækkelig og vi når ikke ét eneste af de 20 mål. 

Af de 60 delmål de 20 mål er opdelt i, er syv delmål nået, 38 har vist fremgang, mens der for 13 delmål ikke er sket fremgang. For to delmål har det ikke være muligt at vurdere udviklingen.

Reel beskyttelse og strategier der virker

Der rapporteres fremgang for to centrale mål - beskyttede områder, mål 11 og udarbejdelse og implementering af nationale strategier og handleplaner (NBSAPS), mål 17. Det synes imidlertid evident, at selvom omtrent 15 % af verdens landareal er beskyttet og 69 nationer har vedtaget en national biodiversitetsstrategi, så gavner det ikke naturen, hvis ikke beskyttelsen og forvaltningen for alvor er effektiv og strategierne sikres rettidig fremdrift og tilstrækkelige ressourcer.

Det er endnu ikke for sent

Rapporten fastslår, at der må forfølges effektiv omstilling og indsatser indenfor: forbedret beskyttelse, bevarelse og genopretning af økosystemer; afbødning af klimaændringer, opgør med skadelig forurening, håndtering af invasive fremmede arter og overudnyttelse, bæredygtig produktion af varer og tjenester, samt reduceret forbrug og affald. Med andre ord skal både de direkte og de indirekte årsager til problemerne adresseres. Gennem en styrket integreret og holistisk planlægning og implementering, der inkluderer aktører på tværs af civilsamfundet, virksomhederne, såvel som staten og lokale myndigheder. Rapporten understreger ligeledes, at der er akut behov for at øge de nationale ambitioner og ditto implementering. 

Danmarks indsats nationalt og internationalt skal styrkes

Biodiversitetskrisen er også en dansk realitet og et dansk ansvar. Sandheden er, at Danmark ikke for alvor er kommet i gang med at levere, når det handler om at skabe bedre vilkår for naturen. Og vi har endnu ikke en seriøs national biodiversitetsstrategi og handlingsplan, der leverer på Aichi-målene, som vi ellers har forpligtet os til.

Danmark kan og bør gå foran og vise vejen - både nationalt og internationalt. Vi skal arbejde for at sikre ambitiøse mål i EU regi og i den kommende nye globale strategiske aftale for klodens biodiversitet. Og vi skal vise, at vi er villige til at tage de nødvendige skridt, også herhjemme, der sikrer, at vi kan efterlade en rig og mangfoldig natur til de kommende generationer.

Skærmbillede 2020 10 07 kl. 13.11.32


Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer