Hvad Danmark skal arbejde for ifm. Biodiversitetskonventionemødet i Japan oktober 2010

Prioritering af en ny strategisk plan er vigtig
I forbindelse med COP10 er det vigtigt, at Danmark og den danske delegation prioriterer arbejdet med en ny strategisk plan for bevaring af biodiversiteten på globalt plan. Herunder at det sikres, at denne plan med stor sandsynlighed hurtigt vil føre til en væsentlig nedgang i tabet af biodiversitet, og et stop for tab af biodiversitet globalt set inden 2020.
Dette vil være i god overensstemmelse med EU’s seneste udmeldinger og beslutninger, bl.a. fra EU miljøministermødet den 7.-9. september 2009 i Strömstad, Sverige, hvor det blev konkluderet, at ”... The international community must develop a bold and cross-sectoral vision, set ambitious international action oriented targets for biodiversity and ecosystem services as a cornerstone for sustainable development and for reaching the Millennium Development Goals.”

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer