Brev til Miljøministeren vedr. Biodiversitetskonventionens 9. partskonfence februar 2007

Kære Connie Hedegaard,
Jeg skriver til dig på vegne af 17 organisationer i 92-gruppen. Vi vil opfordre dig til snarest at sikre formuleringen af en dansk målsætning for, hvilke resultater der skal
opnås på Biodiversitetskonventionens 9. partskonference (COP 9) samt inddrage 92-gruppen i denne proces. På trods af internationale løfter om det modsatte fortsætter den globale naturødelæggelse med stigende hastighed, og i dag er 1 ud af 8 fugle og 1 ud af 4 pattedyr truet af udryddelse. Når miljøministre fra hele verden mødes næste år i maj til COP 9, vil der være to år tilbage
til at opfylde det globale 2010-mål om at vende den negative udvikling for verdens biologiske mangfoldighed. Det er sidste udkald, ikke kun for de mange dyr og planter som trues af udryddelse, men også for de millioner af mennesker som hver dag behøver naturens ydelser og goder for at kunne overleve.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer