Høringssvar vedr. FAO's overenskomst om plantegenetiske ressourcer marts 2000

Vedr. FAO's overenskomst om plantegenetiske ressourcer
Tak for muligheden for at kommentere revisionen af FAO's overenskomst om plantegenetiske ressourcer. Nedenstående organisationer finder det at stor betydning, at overenskomsten bringes i overensstemmelse med Biodiversitetskonventionen. Nedenfor kommenteres udelukkende de problemstillinger, som forventes diskuteret på kontaktgruppemødet i april, 2000. Det bemærkes dog, at organisationerne lægger vægt på, at Farmer’s Rights beskyttes i denne som i andre sammenhænge.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer