Brev til miljøministeren fra 92-gruppen ang. Biodiversitetskonventionsmødet i Indien september 2012

Ang. Biodiversitetskonventionens 11. Partskonference og Danmarks rolle.
Kære Ida
Jeg skriver til dig for at anmode om et møde med dig før Biodiversitetskonventionens 11. partskonference i Hyderabad i Indien i oktober.
Forhandlingerne på COP11 er vigtige for naturens fremtid, og dermed også for grundlaget for vores velfærd og en bæredygtig udvikling både i Danmark og internationalt.
I 2010 afslørede en international analyse bestil ad biodiversitetskonventionens sekretariat, at nedgangen i den biologiske mangfoldighed var forsat til trods for målsætningen om det modsatte. 60 % af verdens økosystemer er forringede og naturlige levesteder over hele verden forringes til stadighed i arealudbredelse og naturkvalitet. 25 % af de undersøgte plantearter vurderes at være i fare for at uddø, og fragmentering og forringelse af skove, floder og andre økosystemer har ført til tab af biodiversitet og økosystemtjenester. Et tilsvarende billede kendetegner situationen i EU og Danmark, som det er dokumenteret i flere forsikringsrapporter.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer