Naturpakken fører ikke biodiversiteten i mål

Af Ann Berit Frostholm, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening

Juni 2016

Først fik naturen en plan og nu har den fået en pakke. I tråd med internationale forpligtelser lancerede SR-regeringen i slutningen af 2014 Naturplan Danmark som den nationale strategi og handlingsplan for biodiversitet. Dermed blev der sat flueben ved et af de 20 Aichi-mål under FN’s biodiversitetskonvention.

Som regel er det en glædelig begivenhed, når der deles pakker ud. De grønne organisationer har dog med lige dele frygt og spænding ventet på V-regeringens naturpakke. Blev det en landbrugspakke 2.0, en genbrugspakke, en pakke med pyntegrønt eller en flot samlepakke?

V-regeringens ”serviceeftersyn” af Naturplan Danmark i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2016 gav markante nedskæringer på naturområdet. Cirka 89 mio. kr. var der at forhandle om til naturpakken. Derfor har det fra start stået klart for de grønne organisationer, at den nye pakke til naturen ikke kunne indeholde tilstrækkelige indsatser til at sikre opfyldelse af de 20 Aichi-biodiversitetsmål, som Danmark er forpligtet over for FN til at udmønte inden 2020.

En lukket kreds bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har gennem syv uger forhandlet ”Aftale om Naturpakke” bag lukkede døre. Den 20. maj fik naturen en pakke: En pose med blandede bolcher!

Med den nye aftale udlægges 13.300 ha statsskov til biodiversitetsformål som supplement til de 11.700 ha der findes i dag. Truede arter i statsskovene går derfor lysere tider i møde. Aftalen viderefører også fem konkrete naturgenopretningsprojekter fra Naturplan Danmark, rummer midler til bekæmpelse af invasive arter og statslige puljer til at sikre levesteder for arter samt bedre sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

Aftalen er desværre mangelfuld målt på indsatser målrettet naturen i havet og det åbne land – overdrev, heder og enge – og de mange truede arter, der kun lever her. Forskernes råd om at udlægge mindst 50.000 ha biologisk værdifuld skov på privat jord, for at sikre levesteder til truede skovlevende arter, har ikke fundet plads i aftalen. Og noget overraskende er der blot fundet 8 mio. kr. til jordfordeling, hvilket alle ellers er enige om, er et rigtig godt redskab til at sikre mere natur.

Vil pakken gavne biodiversiteten i Danmark? Ja, til en hvis grad. Men hvis intentionen er, at indsatserne skal være Danmarks nye strategi for biodiversitet og svaret på, hvordan vi når de 20 Aichi-biodiversitetsmål, så dumper naturpakken.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer