Brev til klimaminister Lars Aagaard om Akutpakke for klimaet

Til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard
Brev som pdf
Akutpakken for klimaet

Den 11. april 2023


Ang. behovet for en akut-pakke for klimaet


Kære Lars

Som du ved haster det med klimahandling. Efter den seneste IPCC-rapport står det endnu mere lysende klart, hvor meget det haster med øget handling, hvis vi skal have en chance for at undgå de mest katastrofale klimaændringer.

Hvis verden skal gøre sig nogen forhåbning om at nå Paris-aftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader, kræver det, at rige lande som Danmark, med gode muligheder for en grøn og hurtig omstilling, går forrest og viser, at det er muligt at leve op til 1,5 graders målet. Derfor er dette også målsætningen og det bærende formål i Klimaloven.

Efter Klimarådets seneste rapport, står det desværre også klart, at vi i Danmark ikke er tilstrækkeligt på vej til at nå vores klimamål i 2025 og 2030. Dette forstærkes, når man ser på den videnskabelige forudsætning for at holde sig indenfor 1,5 gradersmålet, nemlig at landene og indsatsen overholder det drivhusgasbudget videnskaben siger, der er til rådighed. For at Danmark med nogen rimelighed kan siges at leve op til dette carbon-budget, kræver det en større indsats ikke mindst på den korte bane. Derfor er det også dobbelt bekymrende, hvis vi ikke er på vej til at nå vores klimamål for 2025, og det er her ikke tilstrækkeligt bare at sigte efter den lave ende af målet på 50%, men indsatsen må gå efter at nå mindst 54% reduktion i 2025.

En sådan stærkere indsats vil også være en fordel i forhold til de klimakrav, der nu kommer fra EU, der følger et drivhusgasbudget og forstærker behovet for en stærkere dansk indsats på den korte bane.

På den baggrund har vi i 92-gruppen udarbejdet et forslag til en akut-pakke for klimaet, der anviser konkrete virkemidler, der kan være med til at bringe os i hus med den nødvendige klimaindsats i 2025. Det haster med indsatsen, og det er ikke blevet lettere ved den utilstrækkelige indsats siden Klimaloven blev vedtaget. Derfor kræver det nu hurtig handling fra dig og regeringen.

Vi håber derfor, at du, dit ministerie og regeringen vil anvende forslagene i vores akut-pakke, og sikre at Danmark når i mål med en indsats også på den korte bane, der følger det, videnskaben siger er nødvendigt.

Vi ser frem til din respons på dette.


Bedste hilsner

Troels Dam Christensen
Sekretariatsleder, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer