Flere sorte får end grønne engle i pensionsbranchen

Af Lea Røjgaard, WWF Verdensnaturfonden

Juni 2016

Selvom Paris-aftalen slår en stærkere klimabevidsthed fast blandt verdens ledere, tager den danske pensionsbranche endnu ikke klimaudfordringen alvorligt nok.

Det viser WFF Verdensnaturfondens nyeste rapport ”Sorte får og grønne engle”, som er den tredje kvalitative undersøgelse af klimaindsatsen i de største pensionsselskaber i Danmark.

På trods af fremskridt i nogle af de danske pensionskasser opnår 15 af de 16 undersøgte pensionsselskaber maksimalt 5 point ud af 12 mulige. PKA er det eneste selskab, som prioriterer klimaet højt, men er trods fremgang stadig 3 point fra at komme helt i top.

Pensionsbranchen kan med sin gigantiske investeringsformue – svarende til halvdelen af den norske oliefond – for alvor sætte gang i den grønne omstilling. Mange af de danske pensionsselskaber investerer da også i vedvarende energi – primært havmøller. Men de fossile investeringer fylder stadigt godt i porteføljerne.

Frasalg af fossile investeringer er generelt ikke populært i branchen. Et fåtal har valgt at foretage eksklusioner på baggrund af klimahensyn, og ingen af pensionskasserne har sat konkrete mål om at reducere de fossile investeringer. Når pensionskasserne konfronteres med opfordringer om frasalg, lyder svaret gerne, at de tror på, at aktivt ejerskab giver større resultater.

Men trods prioriteringen af aktivt ejerskab er der ikke meget transparens om selve udøvelsen. Kun 2 ud af 16 selskaber offentliggør deres stemmeangivelse på de fossile energiselskabers generalforsamlinger. Hvis prioriteringen af aktivt ejerskab skal tages alvorligt, bør pensionskasserne lægge en klar grøn strategi for ejerskabet og fastsætte en målsætning og tidsplan for, hvad man gerne vil opnå. Selskaberne bør også skabe mere åbenhed om processen og fremvise konkrete eksempler på succesfuldt ejerskab i fossile selskaber.

Pensionsbranchen bakker op om Paris-aftalen. Men hvis den globale temperaturstigningen skal holdes et godt stykke under 2 grader, er der så overhovedet tid til aktivt ejerskab i fossilselskaber?

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer