Klimaet vandt over regeringen ved hollandsk domstol

Onsdag den 24. juni skrev den hollandske domstol i Haag sig ind i historien med en banebrydende beslutning, der kan danne præcedens verden rundt: Dommen fastslår, at den nuværende hollandske klimapolitik er ulovlig og tvinger regeringen til at skrue op for klimamålsætningerne.

Af Troels Dam Christensen og Helene Hagel, 92-gruppen

I Haag krævede tre dommere i går, at den hollandske regering reducerer landets CO2-udledning med minimum 25 % i 2020. Den nuværende politik vil kun medføre reduktioner på 14-17 % (begge fra 1990-niveau), og er i følge dagens dom hverken i overensstemmelse med menneskerettigheder eller klimavidenskaben. Simpelthen ulovlig.

På vegne af omkring 900 privatpersoner førte den hollandske NGO Urgenda sagen mod den hollandske regering. De argumenterede for – og retten var enig i – at den hollandske regering har en juridisk forpligtelse til at beskytte sit folk mod konsekvenserne af klimaforandringerne i dette udsatte lavtliggende land, hvoraf store dele befinder sig under havets overflade. Deres sag mod regeringen gik på, at denne med fuldt overlæg bidrog til en global temperaturstigning på mere end 2 grader.

Domsafgørelsen er historisk af to grunde. For det første er sagen det første europæiske eksempel på, at en gruppe borgere forsøger at holde en regering ansvarlig for en utilstrækkelig klimapolitik. For det andet er det første gang, at en domstol fremsætter et juridisk krav om, at en stat tager de nødvendige tiltag mod klimaforandringerne.

Den hollandske stat er – som alle andre stater – juridisk forpligtet til at beskytte sine borgere. Den juridiske argumentation, som det hollandske civilsamfund brugte, er altså ikke unik for Holland, men gælder for alle verdens regeringer. Derfor udspiller lignende sager sig lige nu i bl.a. Belgien, hvor flere end 12.000 borgere støtter et sagsanlæg mod regeringen, mens noget tilsvarende er under opsejling i Norge.

Dommen kan danne præcedens verden over, og hele processen startede slet og ret med, at NGO’en Urgenda i 2012 sendte et brev til regeringen, hvori de krævede mere politisk handling mod klimaforandringer. Da de ikke fik noget svar, samlede de 900 mennesker af alle aldre og professioner og lagde sag an. Den sag vandt de – og klimaet – altså i går. Den hollandske regering kan anke dommen, men mange politiske partier i parlamentet støtter en øget klimaindsats, og det vurderes derfor, at regeringen vil acceptere dommen. Hvis ikke, og sagen går videre til højere retsinstans, der når frem til samme konklusion, vil det kun styrke den historiske afgørelse.

Sådan kan en sag blive så vigtig, at den dømmende magt træder til. Den hollandske dom er en milepæl inden for lovgivning på klimaområdet og et glimrende eksempel på, hvordan civilsamfundet kan ændre verdens gang. Kun ærgerligt, at der skal en retssag til, før regeringerne begynder at tage deres klimaansvar på sig.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer