NYT POLICY PAPER OM TAB OG SKADER: `VORES UDLEDNINGER. VORES ANSVAR´

Begrebet tab og skader dækker over de tab og skader, der opstår, når konsekvenserne af klimaforandringer overgår muligheden for at tilpasse sig. Og mens der ikke hersker tvivl om, at vi ser ind i en tid, hvor tab og skader vil ramme millioner af mennesker, lader finansiering til klimarelaterede ”tab og skader” lader vente på sig. I samarbejde med Globalt Fokus har 92-gruppen udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan Danmark går forrest i at sikre finansiering til tab og skader. 

 

I Danmark er vi indtil videre gået fri for de mest alvorlige og ødelæggende konsekvenser af klimaforandringer, men mange andre steder i verden er situationen en hel anden - især i de fattigste dele af verden. Der hersker i dag ikke længere tvivl om, at klimarelaterede “tab og skader” allerede rammer og de kommende år og ramme millioner af mennesker. Og det vil være samfund og befolkninger i de i forvejen fattigste udviklingslande, der vil blive hårdest ramt på trods af, at disse samfund er dem, der har bidraget mindst til klimaforandringer. Det anslås at omkostningerne til klimarelaterede tab og skader i udviklingslandene nå op på 580 mia. USD i 2030.

Ved sidste års FN´s klimatopmøde COP27 blev verdensledere enige om etablering af en Tab og Skade Fond. Vi afventer dog stadig, at verdensledere sætter handling bag løfterne og håber på, at de kommer til COP28 i december med konkrete finansieringsplaner af fonden. Danmark gik dog forud for COP27 ved at være det første land til at afsætte midler specifikt til tab og skader. Og selvom de fleste hurtigt kan blive enige om, at de 100 mio. kr., som den tidligere S-regering afsatte, var en dråbe i havet, var den symbolske og politiske værdi stor. Og hos civilsamfundet er vi glade for, at minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, globalt skubber på for et hurtigere tempo i forhold til at sikre økonomisk støtte til tab og skader.

For at bidrage til, at Danmark fortsat viser vejen frem for klimahandling, har Globalt Fokus og 92-gruppen udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan Danmark bør arbejde for at imødekomme behovet for finansiering til tab og skader. Det nye policy paper `Vores Udledninger. Vores ansvar´ rummer både generelle anbefalinger, men også specifikke anbefalinger op til COP28 i december, hvor vi håber, at Danmark vil arbejde ambitiøst på realiseringen af beslutningen om finansiering af Tab og Skader.

Anbefalingerne i `Vores Udledninger. Vores ansvar´ bygger på det internationale civilsamfunds anbefalinger og særligt med fokus på anbefalinger fra det globale syd om, hvordan finansiering af tab og skader bedst imødekommer lokale behov og fremmer lokalt ejerskab.

Her finder du policy papiret `Vores Udledninger. Vores ansvar´.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer