92-gruppens høringssvar vedrørende revision af OECD’s aftale for eksportkreditter, miljø og sociale forhold

Til: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO
(Se Høringssvaret med fodnoter)


1. Generelle kommentarer

Det er positivt, at Danmark de sidste år har arbejdet for at fremme hensyn til både klima, miljø og menneskerettigheder i offentlig eksportfinansiering.

Det er vigtigt, at Danmark overordnet vil arbejde for en ambitiøs revision, og sikrer, at OECD stiller lige høje krav til de projekter, de er med til at finansiere.

Det er desuden positivt, at der i udkastet til forhandlingsmandatet er et specifikt forslag om risikobaseret tilgang, i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Vi finder det bekymrende, at lige konkurrencevilkår i udkastet til forhandlingsmandatet vægtes lige så højt som ønsket om, at offentlig eksportfinansiering skal foregå i overensstemmelse med internationale klima-, biodiversitets- og menneskerettighedsstandarder. FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP) lægger vægt på staters særlige ansvar, når det handler om at sikre beskyttelse og respekt for menneskerettighederne, og retningslinjerne er udtryk for minimumskrav.

Det er et alvorligt problem, hvis målsætningen om lige konkurrencevilkår kan komme til at underminere Danmarks og andre OECD-landes forpligtelser i forhold til for eksempel menneskerettighederne. Det kan laveste fællesnævner i forhandlingerne komme til at medføre.

Vi opfordrer til, at Danmark vil arbejde for en række opdateringer til aftalen, som er nævnt herunder.

2. Angående menneskerettigheder

Det er positivt, at Danmark vil arbejde for mere operationelle retningslinjer for håndtering af risici, som er relateret til menneskerettigheder og en tydeligere overensstemmelse mellem aftalen og UNGP.
Det er også godt, at der i udkastet til forhandlingsmandatet lægges vægt på det vigtige i konkret vejledning og krav til, hvordan OECD-medlemmerne skal tage højde for menneskerettighederne i deres due diligence.

Det er vigtigt med en eksplicit og konkret integrering af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i OECD’s aftale.

Vi opfordrer til, at Danmark arbejder for dette, herunder krav om politikker, indvirkningsanalyser på menneskerettighedsområdet, kontinuerlig monitorering af indsats, konsultation med berørte arbejdere og lokalsamfund herunder med oprindelige folk, klagemekanismer, transparens og rapportering, mv. Som del heraf er princippet om fri, forudgående og informeret samtykke for oprindelige folk (FPIC) vigtigt i alle dele af due diligence processen. Alle ECA’erne bør desuden have klare politikker for dialog med værtsstater om vigtige menneskerettighedsspørgsmål i forbindelse med konkrete projekter. Det er også vigtigt, at ECA’erne står til ansvar for deres indsats på bl.a. menneskerettighedsområdet. Løbende monitorering af ECA’ernes indsats er således vigtig.

Vi opfordrer til, at Danmark er med til at sikre, at evt. reference til Ækvatorprincipperne ikke går på kompromis med væsentlige principper i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Ligeledes bør OECD’s due diligence vejledning indgå som del af OECD-aftalen.


3. Angående klima og miljø

Danmmark bør med revisionen af OECDs aftale for eksportkreditter, miljø og sociale forhold sikre at OECD ikke fremadrettet medregner eksportkreditter som klimafinansiering. Det er misvisende hvis OECD medregner Eksportkredit, der jo ydes som støtte til eksport virksomheder i ilande, som del af den klimafinansiering som ilande jf. COP15 og COP21 skal yde til støtte for ulandes klimaindsatser.
Dansk eksportkredit er støtte til danske eksportvirksomheder, ikke støtte til det importerende land. Det er i erkendelse af, at eksportkredit netop er en statslig støtte til eksportlandets egne virksomheder, at regler for eksportkredit fastlægges af OECD og af EU’s statsstøtteregler. Af samme grund medregner OECD ikke eksportkredit som udviklingsbistand. Danmark har på baggrund af den samme, korrekte, opfattelse af, hvem eksportstøtten hovedsageligt hjælper, hidtil aldrig selv medregnet eksportkredit, hverken som del af Danmarks klimafinansiering eller udviklingsbistand.
Eksportkreditter har dog flere gange indgået i OECDs opgørelser over klimafinansiering. Senest i opgørelsen fra september 2022 , hvor OECD medregnede USD 1,9 mia eksportkreditter i den samlede opgørelse af de rige landes klimafinansiering til de fattige lande. Danmmark bør med revisionen af OECDs aftale for eksportkreditter, miljø og sociale forhold sikre at OECD ikke fremadrettet medregner eksportkreditter som klimafinansiering.

Det er anerkendelsesværdigt, at Danmark vil opdatere aftalen, så den afspejler Parisaftalen og COP26 statements om stop for støtte til fossile brændstoffer.

Vi opfordrer til, at Danmark også får indarbejdet vigtigheden af 1,5 graders målsætningen i aftalen.

Vi opfordrer desuden til, at Danmark arbejder for følgende konkrete opdateringer til aftalen:

General Principles II. ii) Objectives - “Promote support for the clean energy transition through ending support for the unabated fossil fuel energy sector” — eller alternativt under section II.4 “to achieve these objectives”
Screening III (Paragraph 6), bør inkluderes: “whether they are aligned with a 1.5 C warming based on best available climate science”
Screening III (Paragraph 8), bør tilføjes “climate impacts” til listen af hvad der skal tages højde for.
IV.11 – inkludér alle fossile projekter og relateret infrastruktur under kategori A projekter
Annex II ESIA Report: Bør inkluderes: “Proof of Free, Prior, and informed consent of Indigenous Peoples and local communities living near projects”

Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Sekretariatsleder, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som i denne sag er tegnet af:

Amnesty
Care
Danmarks Naturfredningsforening
Global Aktion
Klimabevægelsen
Mellemfolkeligt Samvirke
Nyt Europa
Sex&Samfund
Verdens Skove

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer