Brev til Statsministeren Ang. behovet for EU klimalederskab ifm. Det Europæiske Rådsmøde den 22-23. juni 2017

Statsminister
Lars Løkke Rasmussen
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Den 20. juni 2017

Ang. behovet for EU klimalederskab ifm. Det Europæiske Rådsmøde den 22-23. juni 2017

Kære Lars Løkke Rasmussen

Vi forstår, at du og dine EU kollegaer på Det Europæiske Rådsmøde i denne uge skal diskutere meldingen fra præsident Trump om at trække USA ud af Paris-klimaaftalen.

Fra 92-gruppen og vores internationale klimanetværk Climate Action Network (CAN) er vi glade for den klare reaktion fra EU og EU-landene overfor præsident Trumps beslutning, herunder udmeldingen om EU's fortsatte opbakning til den fulde implementering af Paris-aftalen.

Vi er ligeledes glade for de stærke udmeldinger om fortsat støtte til Paris-aftalen fra mange andre vigtige aktører på globalt plan – herunder fra over hundrede amerikanske stater, byer og virksomheder.

Vi støtter og opfordrer EU og dets medlemsstater til at påtage sig det nødvendige klimalederskab for at sikre, at vi når målene i Paris-aftalen. Med dette lederskab følger et ansvar og som Hilda Heine, Præsident fra Marshall Øerne, forklarede i Europa-Parlamentet sidste onsdag, så betyder den fulde implementering af Paris-aftalen også, at de nuværende nationale klimamål, herunder EU’s for 2030, skal revideres og opdateres.

Som en lang række vidensinstitutioner, herunder FN's miljøprogram UNEP, har beregnet, så er dette nødvendigt, hvis vi skal have en chance for at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2°C og stræbe efter at begrænse opvarmningen til 1,5 °C, som aftalt i Paris-aftalen.

Vi opfordrer dig derfor til at inkludere i dine budskaber før, under og efter det kommende Europæiske Rådsmøde, at du og Danmark fortsat bakker helt og fast op om den fulde gennemførelse af Paris-aftalen, og at dette inkluderer en villighed til at sikre, at EU's egne klimamål og planer, herunder 2030 mål, skal opdateres så de følger de langsigtede mål i Paris-aftalen.

Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Sekretariatsleder
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer