Vedtag nu den klimalov!

Af: Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

Det er ikke en nyhed, men det haster altså med klimaet. Klimavidenskaben er helt klar – som FN’s klimapanel IPCC viste det i sin store rapport i oktober: Vi kan stadig undgå de værste klimaændringer, men det haster med mere handling og indsatsen de næste 5-10 år blive afgørende. Samtidigt viser nye rapporter at CO2 niveauet stadig stiger på globalt plan, selv om vi har akut brug for det modsatte.

Danmark bliver ofte opfattet som et grønt foregangsland, men vi har langt fra de nødvendige klimamål og yder ikke den nødvendige indsats. Kast blot et blik på nedenstående graf, der baserer sig på regeringens egne tal. Med de nuværende planer – inkl. energiforlig og regeringens klimaudspil – har vi retning mod først at være klimaneutrale om 100 år i ca. 2120! Og det selv om vi har et officielt mål om at være klimaneutrale i 2050. Klimarådet har også vist det meget tydeligt. Med de nuværende planer vil faldet i Danmarks udslip af drivhusgasser kun være en fjerdedel i perioden 2020-2030, i forhold til hvad der har været i perioden 2010-2020.

DK udslip GHG

Det er kort sagt utilstrækkeligt. Vi mangler i den grad klimamål og -indsats der lever op til den globale 1,5 grads målsætning og ikke mindst mangler vi mål på den korte bane de kommende år.

Det var også baggrunden for, at vi fra 11 danske miljø- og udviklingsorganisationer startede underskriftsindsamlingen til et borgerforslag for en ny dansk klimalov. En klimalov der skal ændre dette billede – og sikre at Danmark får den nødvendige klimaindsats. På under 14 dage samlede vi de nødvendige 50.000 underskrifter. For danskerne har forstået, at det haster med klimaet og at Danmark skal gøre mere. Det kan man også se på den voksende klimamobilisering, vi ser over alt i disse måneder – ved klimastrejken for nyligt, ved de ugentlige faste klimademonstrationer foran Folketinget – og ved at folk involverer sig overalt i det danske samfund.

Hvordan er vores borgerforslag så blevet modtaget af Folketinget? Ved 1. behandlingen den 26. februar, var der mange pæne ord. Alle partierne udtrykte glæde ved borgerforslaget – og en umiddelbart positiv holdning. Oppositionen sagde, at de var klar til at stemme for – og regeringen og Dansk Folkeparti at de også vil have en klimalov, men dog først efter et valg. Nu er borgerforslaget så i udvalgsbehandling i Folketinget, og stadig er det mest positive ord, der kommer ud af partierne.

Hvis de politiske partier mener det alvorligt med deres positive ytringer om borgerforslaget og at vi skal have en ny dansk klimalov, så bør de stemme for vores borgerforslag nu. Der er ingen grund til at vente til efter et valg. Tværtimod. En hurtig afgørelse af, at Danmarks skal have en klimalov og vil leve op til sine klimaforpligtelser og 1,5 grads målet, vil gøre det muligt for Danmark at spille en meget stærkere rolle i den vigtige klimaproces, der er i gang i EU og FN i øjeblikket, bl.a. frem mod det store vigtige klimatopmøde i FN i september. Hvis man skyder beslutningen, kan Danmark ikke spille den samme rolle.

Og så har de 67.000 der ind til nu har underskrevet borgerforslaget, og de mange andre danskere, der interesserer sig for sagen, vel også en ret til at vide hvor deres politikere står før et valg. En afgørelse nu vil betyde, at partierne også kan undgå at blive beskyldt for valgflæsk og varm luft.
Men en ny dansk klimalov er ikke bare en klimalov. Det må være en lov med det rigtige indhold, der faktisk sikrer, at Danmark får den nødvendige klimaindsats nu. At vi lever op til 1,5 grads målet og vores historiske ansvar; at vi får mål, delmål og sektormål, der sikrer, at vi faktisk bevæger os den rette vej – modsat nu hvor vi skubber den nødvendige indsats foran os og over på vores børn; at vi får en stærkere dansk international klimaindsats inkl. en klimabistand til de fattige og sårbare lande, der lever op til vores ansvar. Kort sagt en klimalov der indeholder de elementer, der er med i vores borgerforslag.

Så kære politikere, der er ingen tid at spille. I bør kunne stemme for vores forslag til en dansk klimalov nu – og dermed tage det klimaansvar, som er jeres og Danmarks, på jer. Klimaet og vi kan ikke vente!

Det er stadig muligt at skrive under på borgerforslaget til en dansk klimalov 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer