92-GRUPPENS INDSPIL TIL NYE GLOBALE UDVIKLINGSMÅL

Oktober 2012
På ministermødet i oktober diskuterede Europas udviklingsministre EUs position i forhold til FN-processen om den nye globale udviklings- og bæredygtighedsramme efter 2015. Se fælles indspil fra NGO FORUM, CONCORD DANMARK, FORDI og 92-gruppen her

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.