Brug for ambitiøs dansk handlingsplan for verdensmålene

Af Troels Dam Christensen
Sekretariatsleder i 92-gruppen

Efter vedtagelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sidste år er det nu op til verdens lande at gennemføre målene på hjemmebanen. Det gælder også for Danmark, hvor vi i øjeblikket afventer det annoncerede udspil til en national handlingsplan, der efter planen skal komme fra regeringen omkring nytår.

De 17 nye bæredygtighedsmål gælder for alle verdens lande, og de vil, hvis de tages seriøst, lede til afgørende fremskridt frem mod en bæredygtig udvikling. Men det forudsætter, at landene prioriterer målene.

I den forbindelse har vi fra 92-gruppen sammen med Globalt Fokus sendt brev til statsministeren og regeringens andre ministre med anbefalinger til, hvad der skal sikres i den nationale handlingsplan.

Husk alle målene, også de svære
Selv om Danmark ligger relativt godt på en del af bæredygtighedsmålene, er der stadig store udfordringer i forhold til flere af dem. Det er derfor nødvendigt, at den nationale handlingsplan prioriterer en indsats på de mål, vi er længst fra at nå, som for eksempel vores ressourceforbrug og globale fodaftryk.

Desværre har regeringen indtil nu kun lagt op til at ”vurdere behovet for at gøre en ekstra indsats på få udvalgte områder”. Samtidigt er bæredygtighedsmålene i det nye regeringsgrundlag kun nævnt under det, Danmark skal gøre internationalt og altså ikke hjemme.

Det er på trods af, at det nye ved verdensmålene netop er, at alle lande skal stille om til bæredygtighed hjemme. Det er et stort problem, og det bør rettes i den nationale handlingsplan.

Brug for politisk lederskab 
Det er vigtigt med et bredt politisk ansvar og ejerskab for gennemførelsen af verdensmålene. Det betyder, at det må være statsministeren, der står i spidsen for regeringens arbejde med målene, og ikke som nu, hvor der lægges op til, at det er Udenrigsministeriet og Finansministeriet.

Begge disse ministerier har en vigtig rolle - og det hjælper, at vi nu har fået en finansminister, der faktisk kender til verdensmålene - men kun statsministeren kan sikre, at hele regeringen tager ansvar.

Samtidigt må Folketinget være bredt og tæt involveret. Målene gælder frem til 2030 på tværs af skiftende regeringer. Den nationale handlingsplan må derfor vedtages med et bredt flertal i Folketinget, og Folketinget må sikres løbende involvering i gennemførelsen af målene i Danmark.

Bæredygtighedsråd skal koordinere og fremme indsatsen
For at kunne gennemføre målene kræver det en bred involvering af alle relevante aktører i det danske samfund, lige fra regering, ministerier, kommuner og lokale myndigheder til erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner og civilsamfundet.

I den forbindelse må der nedsættes et ”multi-stakeholder” forum i form af et bæredygtighedsråd, der kan fungere som den samlende platform for arbejdet, herunder komme med forslag og anbefalinger til regeringen, koordinere aktørerne samt fremme demokratisk ejerskab, vidensdeling, partnerskaber og oplysning.

Vi ser nu frem til, at regeringen sikrer disse og andre vigtige hensyn i den nationale handlingsplan for verdensmålene.

Brevet til statsministeren vedrørende den nationale handlingsplan kan læses her

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer