COP22: En mere ambitiøs dansk indsats er nødvendig

Af Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

Den 7-18 november forløber årets klimakonventionsmøde COP22 i Marrakech i Marokko. Også i år deltager Danmark og den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Men hvad skal Danmark arbejde for – og hvorfor er det vigtig med den danske indsats?

Her et år efter Paris-aftalen blev indgået, er det vigtigt at huske, at selv om aftalen er et stort positivt skridt fremad, er de konkrete klimaplaner, som landene har meldt ind under aftalen, langt fra tilstrækkelige til at nå de temperaturmål, som aftalen indeholder. Med dem er vi stadig på vej mod globale temperaturstigninger i omegnen af 3-3,5 grader og ikke de max. 1,5-2 grader, som aftalen har vedtaget. Det vil sige, der skal mere til – og det hurtigt. Derfor er det afgørende, at verdens lande på COP22 for alvor sætter gang i den proces, der skal til for at landene hæver deres klimamål og ambitioner hurtigt.

Desværre er det svært at se, at dette følges op af konkret handling i EU og Danmark i øjeblikket - tværtimod. I EU bruges alle kræfter fortsat på byrdefordelingsslagmålet mellem landene om den nuværende utilstrækkelige klimamål for 2030, i stedet for at tage fat på diskussionen om, at også EU må hæve sit klimamål, hvis fællesskabet skal leve op til Paris-aftalen.

Og i Danmark vil regeringens forslag til 2025-plan, afskaffelse af PSOen og andre initiativer betyder en markant stigning i det danske drivhusgasudslip, på et tidspunkt hvor vi og verden har brug for det modsatte.

Heller ikke på klimastøtten til ulandene går det den rigtige vej i Danmark. Med nedskæringerne på ulandsbistanden det sidste år er den danske klimabistand skåret ned til tæt på halvdelen.

Hvis Paris-aftalen skal gennemføres, er der brug for et Danmark og EU der på COP22 og de kommende klimamøder kæmper benhårdt for større ambition i klimaindsatsen. Men hvis det skal lykkes, må både Danmark og EU erkende, at det kræver, at vi selv går forrest og er villige til også selv at gøre mere og hæve vores klimamål. Kun derved er vi troværdige og kan yde den nødvendige indsats.

Med Trump på vej mod Det Hvide Hus i USA, bliver det endnu mere afgørende med en stærkere klima-indsats og -politik fra EU. USA har under Obama de sidste år været afgørende for at trække den internationale klimaindsats i den rigtige retning. Herunder har USA og Kina spillet et afgørende progressivt parløb. Med et USA i forventeligt klima-bakgear under Trump, må EU øge sin indsats og træde til som partner for Kina og andre lande, der vil mere og danne en stærk alliance for en større global klimaindsats.

Danmark kan spille en vigtig rolle her, for der mangler som nævnt i dag lande i EU der arbejder for større ambition og aktion. Men det kræver, at regeringen og Danmark er sit ansvar og muligheder bevidst og kæmper langt hårdere end i dag for, at EU påtager sig denne rolle.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer