Beijing erklæring og handlingsplan - Vigtig for kvinder. Vigtig for miljøet!

Af Karen Maria Kristensen, projektkoordinator, Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Kvindernes U-landsudvalg (KULU) og FN-forbundets vidensdelingsprojekt ‘Unge Ambassadører for Beijing+25’ er nu i fuld gang. Projektet har fokus på piger og kvinders rettigheder - både i Danmark og globalt - og tager udgangspunkt i Beijing Erklæringen og Handlingsplan (BDPFA) samt verdensmål 5 (ligestilling mellem kønnene). 

På nuværende tidspunkt er 12 frivillige ambassadører i fuld gang med at planlægge og afvikle forskellige aktiviteter indenfor BDPFAs 12 kritiske områder:

 • kvinders fattigdom
 • uddannelse og træning
 • sundhed
 • afskaffelse af vold mod kvinder
 • væbnede konflikters virkninger for kvinder
 • kvinders deltagelse i økonomi og produktion
 • lige fordeling af magt og ansvar
 • mekanismer til fremme af kvinders stilling
 • respekt for menneskerettigheder for kvinder
 • mediernes fremstilling af kvinder
 • kvinders bidrag til bæredygtig udvikling og miljøbevarelse
 • beskyttelse af piger.

Senest har ambassadørerne særligt haft fokus på ligestilling og repræsentation af kvinder i forbindelse med det netop afholdte kommunalvalg. Der blev blandt andet lavet løbende SoMe opslag op til valgdagen, samt en ligestillingsundersøgelse blandt udvalgte kandidater, der stillede op i forskellige kommuner. 

Svarene fra ligestillingsundersøgelsen kan findes her: https://www.linkedin.com/posts/kvindernesu-landsudvalg_ligestillingsunders%C3%B8gelse-kommunalvalget-activity-6866107981000400896-7bxt 

Miljø og klima - en vigtig del af ligestillingskampen!

Blandt de 12 kritiske områder i BDPFA finder vi også ‘kvinders bidrag til bæredygtig udvikling og miljøbevarelse’

Kvinder udgør cirka halvdelen af verdens befolkning og kan derfor anses som en kæmpe ressource i forbindelse med arbejdet for en bæredygtig fremtid for miljøet. 

Ifølge FN er kvinder og piger særligt udsatte, når det kommer til klima- og miljøforandringer. Dette skyldes blandt andet, at kvinder udgør en større andel af verdens fattigste befolkning, der er særligt afhængige af de lokale ressourcer fra naturen. Derved er de også særligt udsatte i forbindelse med tørke, oversvømmelse eller en fejlslagen høst. Ulige fordeling af magt, ressourcer og rettigheder, samt undertrykkende kulturelle regler og normer, forhindrer dog mange kvinder i at skride til handling over for klimaforandringer og miljøproblemer. 

Kampen mod klimaforandringer og miljøproblemer derfor en vigtig del af ligestillingskampen - og omvendt. Netop derfor mener KULU også at køn, fattigdom og ligestilling bør have en større plads i den globale klimadebat. 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer