Husk havet i arbejdet mod klimakrisen

Af: Berit Asmussen, Our Fish

I denne tid er vi mange, der har travlt med at råbe op om – og give konkrete input til - at klimaloven, klimahandlingsplaner, Danmarks SDG-opfyldelse m.v. skal give afsæt for den omstilling, der er nødvendig, for at opretholde håbet om et rimeligt liv for dem der kommer efter os. Der er mange dagsordener - og selvom vi har snakket en del om, hvor meget de hænger sammen, er der stadig alt for stor fragmentering i både de mål og de midler, som også vi NGO’er foreslår.

Naturen – inkl. vi mennesker – er stærkt presset af klimaforandringerne og en styrtdykkende biodiversitet. Det er derfor bekymrende, at de internationale processer omkring disse to globale kriser er udskudt. Endnu mere bekymrende er det, at de ikke tænkes tilstrækkeligt sammen - og at havet, ⅔ af Jordens overflade, ikke i tilstrækkelig grad anerkendes som et af de afgørende led i vores klodes generelle sundhedstilstand - og dermed ikke prioriteres i krisehåndteringen eller huskes tilstrækkeligt, når vi arbejder på løsninger. Havet varetager en række yderst vigtige funktioner, som vi mennesker er afhængige af. Det danner f.eks. hvert andet af vores åndedrag, regulerer klimaet og har absorberet over 90% af varmen fra den menneskeskabte opvarmning.

Trods havets vigtige rolle, har vi forurenet og overudnyttet det uden skånsel, – ikke mindst fisket for meget og for ubæredygtigt. Dette har sat havet under alvorligt pres. Trods en EU-forpligtelse til at stoppe overfiskeri senest ved starten af 2020, vurderes det, at mellem 40 og 70 procent af fiskebestandene i europæiske havområder er mindre end eller tæt på deres bæredygtige grænse. Overfiskeri svækker havet og truer dets evne til at levere økosystemfunktioner. Samtidigt er overfiskeriet det mest direkte og opnåelige problem at løse. Dette blev bekræftet i de nyligt udgivne rapporter fra IPCC og IPBES. 

Den amerikanske forsker Jane Lubchenko siger det ret godt, “for a long time, the ocean was considered too big to fail, then when we realised the scale of the problems it was considered too big to fix... but now we know how crucial it is to supporting our life support system, it is too big to ignore”. 

Our Fish vil meget gerne drøfte sammenhængene mellem sundt hav, sunde fiskebestande/marine økosystemer og klimaforandringer mere detaljeret og løsningsfokuseret ved en workshop inden sommerferien. Den inviterer vi til meget snart.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer