Biomasseafbrændingen er løbet løbsk

Af Annika Lund Gade, Rådet for Grøn Omstilling

I fremtidens Danmark skal huse varmes op af grøn energi. Omstillingen af varmesektoren er godt i gang, bl.a. er der kun tre store kraftvarmeværker tilbage, der fyrer med kul. Desværre er denne omstilling i høj grad baseret på afbrænding af træ, dvs. træpiller, flis og brænde.

I 2018 udgjorde fast biomasse hele 64 % af Danmarks forbrug af vedvarende energi. 53 % af træbiomassen var importeret. I 2018 blev der brugt 3,2 millioner ton træpiller til energi i Danmark, hvoraf 95 % blev importeret. 

Drivhusgasudledning forbundet med høsten af importeret træ (LULUCF-udledninger) opgøres (i bedste fald) i eksportlandets CO2-regnskab – og tæller derfor som et nul i det danske klimaregnskab.

Men dels er det ikke alle lande der opgør LULUCF. Det er realiteten i USA og Rusland, hvor en fjerdedel af den importerede biomasse kommer fra. Og dels er LULUCF-opgørelser så fulde af loopholes og forskelle i opgørelsesmetoder, at det er komplet uvist hvor meget af biomassens CO2-udledning der reelt opgøres i eksportlandene.

Produktionen af træbaseret biomasse til afbrænding i Danmark er desuden til stor skade for biodiversiteten. I Danmark er mængden af dødt ved i skovene på et alt for lavt niveau, fordi det hele fjernes for at blive brændt i biomasseanlæg.

Importeret biomasse kan have endnu større konsekvenser, både for skovene, klima og lokalbefolkningen, for det er svært at kontrollere om biomassen kommer fra en ansvarlig skovdrift - hvad der blev tydeliggjort i TV2s nylige udsendelse om HOFOR’s import af træflis fra Amazonas.   

Danmark bruger langt mere end sin fair share af biomasseressourcen. Derfor er det nødvendigt at lægge et loft over, hvor meget fast biomasse vi bruger.

De bæredygtige alternativer som store varmepumper drevet af overskudsvarme, havvand og geotermi, varmelagre, solvarme og meget andet står klar til at blive taget i brug. Derfor bør der ikke længere investeres i biomasseafbrænding, og biomasse i energi- og varmeforsyningen bør udfases hurtigst muligt – senest med afskrivningen af de nyeste værker frem mod 2040.

Endelig er det afgørende at sørge for, at den biomasse, der fortsat brændes af, er underlagt ambitiøse, lovpligtige kriterier.

Danmark skal inden medio 2021 implementere EUs opdaterede direktiv om vedvarende energi (VEII-direktivet). Klimaminister Dan Jørgensen har for nyligt varslet, at indførelsen af lovkrav til biomasse vil indgå i fase 1 af klimahandleplanerne. Derfor er vi i Rådet for Grøn Omstilling gået sammen med flere andre NGOer og har beskrevet hvordan kriterier for ansvarlig produktion af biomasse bør se ud.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer