Gæld er en bombe under udviklingslandenes Covid-19-håndtering

Af Hannah Brejnholt og Sidsel Sofie Poulsen, Oxfam IBIS

Det er efterhånden gået op for os alle, at Covid-19 ikke kun er en stor sundhedstrussel, men også en bombe under udviklingslandenes økonomier. Her tager betaling af renter og afdrag på gæld allerede en meget stor del af budgettet, fordi landene låner til renter på op mod 10%. Samtidig kan en halv milliard mennesker ende i fattigdom og der er reel risiko for, at mange vil dø af sult.

I Oxfam IBIS arbejder vi derfor benhårdt på, at udviklingslandene i første omgang får sat betalinger til alle former for lån på pause i minimum et år. En del af dette sker gennem en underskriftsindsamling, som du kan deltage i her.

Når økonomierne og sundhedssystemerne er skrøbelige, betyder det, at der er hårdt brug for investeringer i sundhedssystemerne, men også penge til at reagere på de sociale og økonomiske udfordringer Covid-19 giver. Derfor bliver det endnu sværere for landene at betale af på deres gæld. I Ghana bruger regeringen 42% af budgettet til at betale af på gæld. Penge, som kunne bruges på landets sundhedssystem under Covid-19. Derfor kæmper Oxfam IBIS lige nu for at skabe mere politisk opmærksomhed på problematikken, som nu giver genlyd i de beslutningsdygtige organisationer.

G-20-landene har indvilliget i at sætte de 77 fattigste landes til dem på pause året ud. Mens Verdensbanken endnu ikke har forpligtet sig på noget, har eftergiver IMF de 25 fattigste landes gældsbetalinger det næste halve år. Det er et godt første skridt. Men en lang række lavindkomstlande og mellemindkomstlande vil formentlig stå i en endnu sværere situation om et år. Derfor presser vi i Oxfam IBIS på for at pausen forlænges, og også for, at de private kreditorer tilbyder at sætte landenes gæld på pause i mindst et år. Mange lande vil også få brug for, at deres lån genforhandles eller slettes. Derfor arbejder vi sammen med andre civilsamfundsorganisationer på at få skabt en global mekanisme i FN, der kan stå for dette.

Det er ikke kun gældsområdet, er har indvirkning på, hvordan lande kommer igennem og videre efter Covid-19. Derfor arbejder  Oxfam IBIS også på en række andre områder for, at krisens effekter bliver mindsket:  For vedtagelse af solidaritetsskatter på særligt store overskud, hjælpepakker til trængte i erhvervslivet; IMF skal oprette særlige trækningsrettigheder som stimulus til den globale økonomi. Vi arbejder også på længere sigt for omlægning til progressive skattesystemer i udviklingslandene, så der bliver råd til social sikring og bedre sundhedssystemer. Og sidst men ikke mindst støtter vi civilsamfundet i det globale syd, så de kan holde deres regeringer til ansvar.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer