Høringssvar vedrørende IFU's klimapolitik

Høringssvar fra 92-gruppen og Globalt Fokus angående IFUs Draft Climate Policy

(Høringssvaret kan læses i sin fulde længde med fodnoter her)

København, 4. oktober 2019 

92-gruppen og Globalt Fokus takker for det tilsendte udkast af IFUs nye klimapolitik og fremlægger hermed kommentarer og forslag til dokumentet. Overordnet er indtrykket at IFU med dette udkast til klimapolitik beskriver en klimapolitik, der forsøger at omsætte Parisaftalens forpligtelser til anvendelig politik.

Vi bakker i høj grad op om IFUs mål om at blive en ledende DFI, der viser vejen for andre udviklingsfonde til et globalt netto-nul samfund. Som en overordnet kommentar er der behov for at klimapolitikken bringes endnu mere in-line med Parisaftalens 1.5C mål og at IFU aligner sin portefølje med intet/begrænset overshoot scenarierne fra IPCCs 1,5C scenario.

IFU bør endvidere stramme formuleringen om eksklusion af fossile investeringer og IFU bør i lighed med sit 2030 mål om at 40% af investeringer er klima-relevante, også sætte sig et 2030-mål for adaptation investeringer.

 

Høringssvaret adresserer følgende 15 hovedpunkter:

 1. Præciser hierarkiet mellem IFUs klimapolitik (dette papir) og IFUs generelle bæredygtighedspolitik
 2. Klimapolitikken bør beskrive præcis hvad IFU mener ”at være aligned med Parisaftalen” indebærer: 1,5C og netto-nul i 2050
 3. IFUs 2030 mål om 40% “climate-related” investering bør også omfatte mål for andel af adaptation projekter
 4. IFUs gode hensigter om adaptation finance bør konkretiseres med en klar målsætning
 5. Investeringsbeslutninger bør baseres på langsigtede mål. CO2 resultater baseret på sammenligninger med base-line/Business-As-Usual (BAU) scenarier kan stå i vejen for at nå Parisaftalens mål
 6. Projektets GHG-vurdering bør udregnes for hele projektets økonomiske liv
 7. Modellen med at opdele GHG-udslip i tre scope, bør yderligt inddeles i etablerings- og driftsfasen
 8. IFU bør bruge TCFD og 1,5C scenarier
 9. IFUs 2020 forpligtelse til at afstå fra at investere fossilt, bør omfatte fossilt infrastruktur og forpligtelsen bør uden undtagelse gælde fra 2020.
 10. Behov for øget klarhed og begrænsninger mht. IFU’s brug af off-setting
 11. Vi opfordrer IFU til at udarbejde “Statement of climate intent” for alle projekter
 12. Opgørelse og afrapportering på porteføljen
 13. Øget transparens bør også gælde informationer på projektniveau
 14. Tydeliggør forhold til verdensmål mht. opgørelse af potentiale for transformativ forandring
 15. Annex I - Behov for definitioner

Høringssvaret kan læses i sin fulde længe i PDF-format med fodnoter her.  

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer