Persondatapolitik

1. Indledning

Denne persondatapolitik gælder for samtlige af de personoplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, tilmelder dig et af vores arrangementer, tilmelder dig en eller flere af vores mailinglister eller din organisation bliver medlem af 92-gruppen. I politikken kan du blandt andet læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig.

2. Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig

 • Når din organisation er medlem hos 92-gruppen indsamler vi følgende almindelige oplysninger: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse på organisationens kontaktperson. 
 • Når du tilmelder dig 92-gruppen’s nyhedsbrev indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, e-mailadresse og dato for tilmelding. 
 • Søger du en af 92-gruppen’s stillinger, eller sender du en uopfordret jobansøgning til 92-gruppen indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, tlf. nr., evt. adresse, fødselsdato, ansøgning, CV samt evt. billede.
 • Vi indsamler som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger om dig. Dog kan der være tilfælde hvor den indsendte ansøgning eller det indsendte CV indeholder følsomme oplysninger såsom etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Vi opfordrer derfor til at udelade personfølsomme oplysninger i ansøgninger, CV eller andet materiale som indsendes til 92-gruppen.
 • Når du er bruger af vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om dig til at forbedre hjemmesiden men ingen personlige oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig. Læs mere i vores cookiepolitik her.

3. Til hvilket formål behandler vi dine oplysninger

Vi behandler primært almindelige personoplysninger (ikke-følsomme oplysninger) om dig, det vil sige oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne administrere dit medlemsforhold, herunder opkræve kontingent
 • Kunne sende nødvendig information om medlemskab, herunder administrere maillister og invitere til arrangementer

Er du modtager af 92-gruppen’s nyhedsbrev, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne udsende 92-gruppen’s nyhedsbrev
 • Kunne holde overblik og udarbejde statistik over omfanget af tilmeldte til 92-gruppen’s nyhedsbrev
Er du bruger af 92-gruppen’s hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:
 • Kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • Kunne udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
 • Kunne optimere vores hjemmesides indretning

Søger du en af 92-gruppen’s stillinger, eller sender du en uopfordret jobansøgning til 92-gruppen anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne udvælge og ansætte ansøgere
 • Kunne tage kontakt til relevante uopfordrede ansøgere

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med tegning af medlemskab.
Ligeledes kan vi behandle dine personoplysninger, for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning, forud for indgåelse af en aftale. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.
 • Behandlingen kan også finde sted, for at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din interesse eller grundlæggende rettigheder går forud for 92-gruppens legitime interesse. Af legitime interesser, som vi forfølger, kan blandt andet nævnes statistik og analyse af generel brugeradfærd, herunder færden på 92-gruppens hjemmeside, med blandt andet det formål at forbedre kvaliteten af vores service.
 • I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være jævnfør bogføringsloven der kræver, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret.
 • Endeligt er samtykke grundlag for behandlinger, der kan finde sted. Det gør sig f.eks. gældende, når du skriver dig op til vores nyhedsbrev. Når en behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

5. Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi i fastlæggelsen af opbevaringsperioder lægger vægt på en række kriterier.

Derudover opbevarer vi dine personoplysninger efter følgende generelle regler:

Personoplysninger, som indgår i 92-gruppens regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Denne slettefrist følger af regnskabslovens regler.

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale hvor en række oplysninger såsom navn og adresse på kunder skal opbevares i 5 år
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger
 • Om vi har været i kontakt med dig inden for de seneste 2 år
 • Om vi har modtaget bidrag fra dig inden for de seneste 5 år
 • Hvis du har været frivillig; hvorvidt det er sandsynligt, at vi kan hverve dig igen inden for den nærmeste fremtid
 • Modtager du 92-gruppen’s nyhedsbrev, kan du til enhver til afmelde dig nyhedsbrevet. Du har ligeldes ret til at få slettet de oplysninger vi registrerer i forbindelse med din tilmelding af nyhedsbrevet. Ønsker du dette kan du kontakte 92-gruppens dataansvarlige. 
 • Ansøgninger slettes efter maksimalt 12 måneder
 • Tilmelder du dig nyhedsbreve og konkurrencer m.v. eller besøger du blot vores hjemmesider, gemmes dine oplysninger højst to år efter tjenesten er afmeldt, i henhold til Indsamlingsloven. Derefter anonymiseres data.

 

6. Deling af dine personoplysninger

 • Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af diverse opgaver, eksempelvis med IT-drift og vores bank.
 • I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.
 • Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der et legitimt behov herfor.
 • Jf. EU persondataforordning er vi forpligtet til at oplyse, hvis vi benytter os af leverandører udenfor EU/EØS. 92-gruppen bruger Mailchimp til at procucere og udsende vores nyhedbrev. Tilmelder du dig vores nyhedsbrev sendes din data udenfor EU/EØS, da Mailchimp er lokaliseret i USA. 92-gruppen har tjekket, at Mailchimp har en proaktiv tilgang til overholdelse af gældende GDPR-lovgivning mht. databeskyttelse og sikkerhed. Du kan til enhver tid få indsigt i hvilken data 92-gruppen indsamler om dig i forbindelse med vores nyhedsbrev, og få slette denne, ved at kontakte 92-gruppens dataansvarlige. 

7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

 

 • Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så̊ vil det fremgå̊ der, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så̊ kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de ydelser til dig, som du efterspørger f.eks. oprette dig som medlem.

 

8. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos 92-gruppen, skal du rette henvendelse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan få dem rettet eller gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen

92-gruppen

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon +45 33 19 32 00
Email-adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sidst opdateret d. 24/11 2020

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer