Planløs dansk klimaplan

Af: Dan Belusa, 92-gruppen.

 

Et træ der falder i skoven laver stadig en lyd, men en National Energi og Klimaplan (NECP), der ikke indeholder planer, må indsendes til EU i dyb tavshed.

Alle EU-lande er forpligtet til at sende udkast til en opdateret NECP til EU sidst i juni. Et 220 sider langt dokument - kaldet Danmarks Klima- og Energiplan - blev da også rettidigt afsendt til Bruxelles. Navnet er dog meget misvisende. Det Danmark sendte afsted er slet ikke en plan. Ifølge den opdaterede danske NECP vil Danmark ikke nå sit nationale klimamål om 70% reduktion i 2030 og i forhold til vore EU-forpligtelser (non-ETS-sektorerne og LULUCF) forudser den danske NECP-plan, at Danmark i 2030 vil have oparbejdet en reduktionsmanko på ca. 25 MT CO2. Hvis det var Danmarks klimaplan, ville det mildest talt være en elendig plan.

Danmarks netop opdaterede NECP-plan er heldigvis ikke resultatet af en elendig plan. Den er – kun marginalt bedre – resultatet af, at den danske plan ikke indeholder nogen planer. Se 92-gruppens detaljerede høringssvar til den danske NECP.

Alle EU-lande er forpligtede til at indsende en opdateret og mere ambitiøs NECP for 2030 og 2040. Planen skal beskrive hvordan landene vil bidrage til at nå både egne og EU's klimamål.

Det er ikke nytteløst bureaukrati. Til næste år skal EU udarbejde sin nye NDC. Ifølge Parisaftalen skal EU i 2025 indsende en ny NDC der fastsætter et skærpet reduktionsmål for 2035 for hele EU. I det arbejde er de nationale NECP et vigtigt skridt. Størrelsen af EU’s drivhusgasudslip er naturligvis summen af medlemslandenes udslip. Og det 2035-ambitionsniveau EU kan indrapportere under Parisaftalen vil derfor reflektere ambitionsniveauet i de nationale NECPer. Det er derfor i høj grad en dårlig plan at Danmark indleverede en NECP, der slet ikke indeholder Danmarks planer.

Løbet er heldigvis ikke kørt. Den NECP Danmark indsendte i juni er stadig work-in-progress. Den endelige version af Danmarks Nationale Energi- og Klimaplan skal være klar i juni 2024. Det er derfor på høje tid sat regeringen inddrager ideer fra alle parter, så den endelige NECP faktisk vil komme til at indeholde en ambitiøs plan.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer