Vognmænd vil demonstrere

Af: Gunner Boye Olesen og Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik

Oprindeligt bragt på Facebook

Når en række lastbilvognmænd bruger deres kæmpe lastbiler til at blokere landets veje 15. maj er det et udtryk for manglende klimaansvar fra en branche, som i årtier er blevet forkælet med langt lavere afgifter end omkostningerne som lastbilerne giver på vejene, på deres omgivelser og ikke mindst på klimaet.

Med dygtigt lobbyarbejde har branchen også fået lov til at udkonkurrere den langt mere klima-og miljøvenlige godstogstransport og sikret en lagt lavere dieselafgift end i vores nabolande samtidig med at den har undgået den kørselsafgift, som lastbiler har haft i Tyskland siden 2005.

Når vi d. 15.maj skal generes af de mange lastbiler, er det er udtryk for at lastbilbranchen for en gangs skyld ikke er lykkedes via lobbyarbejde at undgå at betale for deres klimabelastning. Vognmændene håber så med deres blokader at vinde en folkelig støtte for at fortsætte svineriet. Derfor er det vigtigt at få frem at de foreslåede kørselsafgifter er en rigtig god ide, som vil bidrage til at lastbilerne kommer til at betale mere af deres belastning af veje, omgivelse og klima. Kørselsafgifter vil ikke få Danmark til at gå i stå; lige så lidt som Tyskland er gået i stå pga. den tilsvarende kørselsafgift syd for grænsen. Til gengæld vil det rette lidt op på det skæve konkurrenceforhold mellem lastbiler og godstog.

Gradueringen, hvor de mest svinende lastbiler skal betale langt mere end de mindre miljø-og klimabelastende, vil også påvirke lastbilerne på de danske veje i retning af mindre klima-og miljøbelastning. Desuden vil kørselsafgiften forbedre økonomien i en bedre logistik i transportbranchen, hvor bilerne fyldes mere, så klimabelastning for hvert stykke gods også reduceres på den måde.

Det er på tide at den forkælede lastbilbranche tager klimaansvar ligesom energisektoren, den har mange gasfyrsejer, der skifter til varmepumper og fjernvarme m.fl. Derfor er det vigtigt at vi står fast på et den kommende kørselsafgift er et skridt i den rigtige retning, som ikke giver en forkælet vognmandsbranche ret til at spærre landets veje.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer