Solid opbakning til en dansk biodiversitetslov

Af Kenneth Buk, Verdens Skove


Verdens Skove lancerede i slutningen af August en kampagne for en biodiversitetslov under navnet: “Giv naturen lov!”.

25. november havde 8000 danskere skrevet sig på et til og fra kort, som vi overrakte til alle partiledere sammen med et lille egetræ lige før Folketingsvalget. Nogle fandt tid til at modtage det personligt og nogle fik tilsendt et billede i en mail. Det lille egetræ udgjorde et symbol på det vi ønsker i naturen i Danmark - plads til vild natur med gamle løvtræer, lysåbne skove med store planteædere og høj biodiversitet.

Tilfældigvis lancerede Danmarks Naturfredningsforening få dage efter vores lancering, en kampagne under samme navn. Vi udnyttede sammen dette momentum til at samle en hel alliance bag et politisk pres med tre krav til en biodiversitetslov:

  1. I 2030 skal 30 % af arealet på land og 30 % af arealet på havet være beskyttet natur, heraf en tredjedel strengt beskyttet.
  2. I 2050 skal biodiversiteten og naturen i Danmark være i god trivsel og gunstig tilstand.
  3. Et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

De to første krav er meget tæt på de mål EU har i sin Biodiversitetsstrategi og har foreslået til en naturgenopretningslov. Det tredje krav er udviklet med inspiration fra klimaloven, for at styrke det biodiversitetsråd vi faktisk allerede har idag. De tre krav fandt tilslutning fra i alt 26 grønne organisationer (Se dem her) og fem politiske partier: Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og Frie Grønne. Yderligere mindst tre partier har under valgkampen udtalt sig positivt i forhold til en biodiversitetslov uden at have tilsluttet sig de tre krav. Der er således en bred tilslutning at arbejde videre med.

Udover det fælles politiske krav har vi i Alliancen af grønne organisationer efter Folketingsvalget 1. november mindet partierne om at tage deres løfter med til forhandlingerne om en ny regering. Endvidere mødes vi stadig i alliancen, med sigte på at kunne give input så snart en ny en regering er dannet, i det håb at en biodiversitetslov kan indgå i regeringsgrundlaget. Endvidere har alliancen indsendt forslag til Naturmødet 2023 om yderligere diskussion af en biodiversitetslov, og har også et debatindlæg under udarbejdelse.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer