COP15: Alle kræfter i for jordens biodiversitet

Af Silje Heldt Zaltzman, Verdens Skove

Nu starter COP15 slutforhandlinger til global FN-aftale, og her skal alle kræfter lægges i for Jordens biodiversitet

Vi er kun få dage fra, at FN-forhandlingerne til COP15-konferencen til den globale post-2020 aftale for biodiversitet går i gang i Montreal. Aftalen skal løbe indtil 2030, og den skal være katalysator for handling på det katastrofale tab af Jordens biodiversitet, som vi gennemlever. Til trods for alvoren af denne biodiversitetskrise, er dette en dagsorden, der mangler grundlæggende politisk prioritering.

Mangel på prioritering kan i sidste ende betyde, at de enkelte lande ikke gør nok eller blot fortsætter den nuværende kurs, hvor vi mister arter i et tempo, der ikke er set siden dinosaurerne blev udryddet.

Derfor er den nye aftale historisk vigtig, og det er kritisk, at landene tager ansvar og viser politisk lederskab ved de kommende forhandlinger. Det er nødvendigt, hvis det skal lykkes at vedtage den transformative, ambitiøse, retfærdige og implementerbare aftale for biodiversitet, der er massivt behov for.

Danmark ikke blandt de ambitiøse lande

Danmark er desværre et af de lande, der har været meget lidt synlig i processen op til COP15, og biodiversitet har ikke været politisk prioriteret gennem mange år. Der mangler simpelthen vilje og ambitioner til at tage del i det kollektive ansvar for at handle på biodiversitetskrisen. Folketingsvalget er overstået, men det er stadig uvist, hvordan en kommende regering vil se ud. Uanset hvilken regering, der kommer til at sidde på magten, haster det mere end nogensinde, at Danmark kommer med på vognen og tager sin del af ansvaret for at handle på biodiversitetsdagsordenen.

Derfor mener flere organisationer i 92-gruppen, heriblandt Verdens Skove, at EU og den kommende danske regering skal arbejde målrettet i post-2020 forhandlingerne for at:

 • Fastholde et højt ambitionsniveau – uanset den nuværende globale økonomiske krise og sikre at tabet af biodiversitet er vendt til fremgang i 2030.
 • En rettighedsbaseret tilgang sikres gennem alle relevante mål og delmål i overensstemmelse med FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder (UNDRIP) og andre internationale lovgivninger og aftaler.
 • Alle årsager til tab af biodiversitet, både direkte og indirekte, adresseres og standses.
 • Målet om 30% beskyttet natur på landjorden og 30% beskyttet natur i havet fastholdes i 2030, hvor beskyttelse af værdifulde sammenhængende økosystemer prioriteres.
 • Sikre at brugen og handel af vilde arter ikke bidrager til udryddelse og tab af biodiversitet
 • Sikre 50% reduktion af landes fodaftryk på Jordens økosystemer fra forbrug og produktion i 2030.
 • Skadelige subsidier og andre negative incitamenter for biodiversitet omdirigeres, udfases og fjernes.
 • Tabet af biodiversitet og klimaforandringerne adresseres sammen, dette inkluderer beskyttelse af naturlige økosystemer, der effektivt lagrer kulstof som tropiske skove, vådområder og marine økosystemer.
 • Sikre tilstrækkelig finansiering og mobilisering af ressourcer fra alle aktører til biodiversitetsformål.
 • En stærk mekanisme for implementering, der omfatter løbende evaluering af de nationale indsatser og løbende opjustering med henblik på indfrielse af aftalen. Denne skal vedtages sammen med aftalen. Dette er afgørende for aftalens mulighed for indfrielsen inden 2030.

  Efter at have fejlet de to tidligere 10-årige FN-aftaler for biodiversitet er der ikke mere tid at spilde. Det er svære forhandlinger, vi har i sigte, og derfor er det afgørende, at Danmark og EU går forrest, så der vedtages en transformativ post-2020 aftale til COP15 i Montreal.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer