COP27: Godt med klimakatastrofefond – men ellers alt for magert resultat

Af Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen


Efter de sædvanlige maraton-forhandlinger lykkedes det at afslutte COP27 klimamødet i Egypten, men desværre langt fra med det nødvendige resultat. Godt nok fik vi en beslutning om at etablere en klimafond, der skal hjælpe de fattige lande, når de rammes af klimakatastrofer. Det er et vigtigt resultat, som de fattige og sårbare lande har kæmpet for i mange år. Men desværre gik det ret dårligt på de fleste andre forhandlingsemner. Ikke mindst på den afgørende indsats for at nedbringe landenes udslip af drivhusgasser blev det til et alt for magert resultat.

Sidste år på COP26 i Skotland var temaet ”keeping 1,5 alive”, altså at holde håbet om, at verden kan holde sig under 1,5 graders temperaturstigning, i live. Det lykkedes sidste år at få vedtaget, at alle lande i 2022 og skulle opdatere deres nationale klimaplaner med højere klimamål. Men ved indgangen til COP27 havde kun meget få lande gjort det – i alt en ca. 25 lande og med meget begrænset effekt på det globale drivhusgasudslip. Samtidigt gentog de videnskabelige rapporter op til COP27, at det i den grad haster med en større indsats, hvis vi skal have en chance for at undgå de mest katastrofale klimaændringer. Faktisk skal det globale klimaudslip reduceres med ca. 45% frem til 2030, hvis vi skal have en rimelig chance for at holde de 1,5 grader. På nuværende tidspunkt er vi meget langt fra det, det globale udslip er med optimistiske briller måske ved at flade ud, men langt fra at falde tilstrækkeligt.

Derfor var det afgørende med klare fremskridt og mere ambitiøse klimatiltag fra landene på COP27, og det kom desværre langt fra. Tværtimod lykkedes det kun med nød og næppe at holde flere af referencerne til beslutningerne fra COP26 og dermed status quo, men det var en kamp hus til hus at undgå en udvanding.

Ingen fremskridt på udfasningen af kul, olie og gas

På udfasning af brugen og støtten til kul, olie og gas, lykkedes det ikke at komme videre end sidste år. Og det på trods af at Indien tidligt på konferencen foreslog at udvide beslutningen om at ”nedfase” bruger af kul til også at omfatte olie og gas, hvilket efterfølgende blev støtte af hele 80 lande inkl. EU og USA. Alligevel fandt dette forslag aldrig vej til beslutningsteksten, og blev således ikke taget stilling til. Meget tyder på, at det skyldes pres fra de olie- og gasproducerende lande, som formandskabslandet Egypten valget at lytte alt for meget til.
Der blev vedtaget er ”program for reduktioner i udslippet”, og selv om dette program kan lede til væsentlige tiltag f.eks. på vigtige sektorer som energi, transport etc., er programmet ind til videre mest en ramme for videre dialog på de kommende møder.

Danmark spillede en vigtig rolle…

Danmarks rolle var hæmmet af regeringsdannelsen og en fungerende minister, der derfor ikke kunne gå ind i forhandlingerne med klare positioner og udmeldinger. Alligevel spillede Danmark en vigtig rolle både ved at klimaministeren fik en vigtig position i forhandlingerne om reduktionssporet, og ved at Danmark igen i år lancerede vigtige initiativer sideløbende med forhandlingerne, herunder et samarbejde om udbredelsen af havvindmølleparker.
Med det relativt dårlige resultat fra COP27 in mente, må Danmark og EU nu forstærke sin indsats for et bedre resultat næste år. Den nye klimakatastrofefond skal fyldes med nye og reelle penge, og samtidigt må vi se en langt stærkere indsats for at sikre de nødvendige reduktioner i landenes klimaudslip.

…og en stærk dansk indsats må indgå i regeringsgrundlaget

Danmark bør spille en klar og forstærket indsats, både i forhandlingerne og i den konkrete klimahandling udenfor. Vi er i en god position til at spille en sådan rolle og verden har i den grad brug for lande, der går foran og presser på. En sådan prioriteret dansk indsats i den globale klimaindsats må være en klar prioritet i regeringsprogrammet for den nye regering, vi venter på her i Danmark.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer