Set over 20 år udleder den animalske produktion næsten 44 % af Danmarks samlede udslip

Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver i Greenpeace

”At begrænse opvarmningen til 1,5 grad celsius er afhængig af drivhusudledninger over de næste årtier, hvor lavere drivhusgasudledninger i 2030 vil give større chance for at holde opvarmningen under under 1,5 grad celsius”, skrev FN’s Klimapanel i 2018 i deres særrapport om global opvarmning ved 1,5 grad.

For at kunne sammenligne påvirkningen på klimaet af de forskellige typer drivhusgasser som metan lattergas og en række industrigasser omregnes de til CO2-ækvivalenter ved at gange dem (deres vægt) med deres respektive GWP-faktorer. Disse afhænger af med hvilken tidshorisont, man regner.

FNs Klimapanel angav allerede i deres første rapport fra 1990 drivhusgassernes GWP-faktorer for 500 år, 100 år og 20 år. Og lagde op til, at man politisk kunne vælge tidsperiode afhængigt af, om man ville anskue følgerne på den korte eller den lange bane.

De senest anbefalede GWP-faktorer set over 100 år og 20 år fremgår af tabellen.

Skærmbillede 2021 09 22 kl. 15.46.08
Man valgte officielt at anvende en 100 års horisont for beregningerne, men da vi i Danmark skal være klimaneutrale senest i 2040, så vi har brug for et retvisende billede af drivhusgassernes effekt i de næste 10-20 år. Dette ikke mindst, da metan set over 100 år er 28 gange værre end CO2, men 84 gange værre set over 20 år.

Greenpeace har derfor - som supplement til den officielle beregning for 100 år - omregnet det danske klimaregnskab for 2019 set over 20 år. Og specielt zoomet ind på landbrugets og den animalske produktions udslip og procentvise andel af Danmarks samlede udslip.

Skærmbillede 2021 09 22 kl. 15.47.02

Når landbrugets udslip i 2019 udgjorde godt 46% - og den animalske produktion næsten 44% - af Danmarks samlede drivhusgas-udledning set over de næste 20 år, så er det åbenbart, at udslippet fra landbruget - og især fra den animalske produktion, der udgør 94% af landbrugets udslip - skal reduceres markant op til 2030.

Greenpeace har dokumenteret, at en gradvis halvering af køer og svin – og en tilsvarende halvering af arealet til dyrefoder, der skaber plads til skovrejsning og mere natur - samlet kan reducere landbrugets udledning med 8,2 mio. tons CO2ækv. i 2030.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer