Brug for at styrke Danmarks globale klimaindsats

Af Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

Klimakrisen er en global krise, der ikke kender landegrænser. Samtidigt er Danmarks påvirkning af klimaet ikke begrænset til vores nationale drivhusgasudslip. Vi påvirker i høj grad klimaet via vores forbrug, import, internationale rejser, investeringer, vores udviklings- og udenrigspolitik, klimadiplomati og meget andet. Ja faktisk viser undersøgelser, at alene vores forbrug leder til et klimafodaftryk ude i verden, som er væsentlig større end vores hjemlige drivhusgasslip.

Derfor er det også vigtigt, at Klimaloven ikke alene foreskriver, at Danmark skal reducere sit nationale klimagasudslip men også, at Danmark skal ”være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden”, og at den danske klimaindsats derfor også skal inkludere en global indsats.

Ind til nu har denne globale klimaindsats ikke tiltrukket sig nær så meget opmærksomhed, som diskussionen om hvordan vi når vores nationale mål, nemlig de 70% reduktion i 2030 ift. 1990. Der er god grund til bevågenheden på de 70%, for ind til nu har det været meget svært at se, at regeringen og Folketinget reelt i tilstrækkelig grad er på vej mod de 70%. Regeringens hockeystav og udskydelse af det nødvendige, har bragt tvivl om, vi overhoved vil nå de 70% i tide. Men samtidigt med dette er der altså god grund til også at holde øje med den danske globale klimaindsats.

Derfor var det også vigtigt, da regeringen, som en del af gennemførelsen af klimaloven, kom med sin globale klimastrategi ”En Grøn og Bæredygtig Verden” i september sidste år. Strategien er modsat indsatsen med de 70% ikke forhandlet med andre partier i Folketinget, men alene regeringens strategi for hvordan den globale klimaindsats skal foregå.

Fra 92-gruppens side har vi fulgt arbejdet med den globale strategi tæt, og herunder givet forslag og indspil til regeringen i forberedelsesfasen. Efter strategien kom, har vi forsat dette arbejde, og her i februar udgav vi fra NGO-siden et notat med en vurdering af den globale klimastrategi og med forslag til, hvordan den og den internationale indsats skal styrkes.

Generelt er vores vurdering, at selv om strategien indeholder gode hensigtserklæringer, overordnede målsætninger og på nogle områder også gode konkrete indsatser, er der brug for en konkretisering af indsatsen, med klarere mål, målepunkter og forpligtelser, ligesom der på en del områder mangler en væsentlig mere ambitiøs indsats. Der er således anbefalinger til, hvordan den danske indsats på både klimadiplomati, rettigheder, klimafinansiering, investeringer og globalt fodaftryk kan styrkes.

Konkret prioriterer Danmark ikke rettighedsaspektet højt nok i klimaarbejdet, og den danske klimabistand til udviklingslandene lever fortsat ikke op til Danmarks internationale forpligtelser om ”ny og additionel” finansiering, der ikke bare som nu tages fra den almindelige og i øvrigt faldende udviklingsbistand. Ligeledes er der brug for i højere grad at sikre, at både de private og offentlige investeringer fra Danmark og EU ikke fortsat går til investeringer i kul, olie og gas og anden fossil infrastruktur. På det globale klimafodaftryk fra vores forbrug er der brug for en langt mere ambitiøs indsats. Som nævnt leder vores import af varer, foder, fødevare og andre produkter og vores flyrejser m.m. til meget store klimagasudslip ude i verden. Vi må nu begynder at kortlægge dette fodaftryk og sætte målrettet ind for at gøre det mindre.

Kun ved en sådan styrket indsats også internationalt, kan Danmark siges at tage det nødvendige globale klimalederskab, som forudsat i Klimaloven. Vi håber derfor, at regeringen og Folketinget vil følge anbefalingerne og anvende vores indspil til at styrke den danske globale klimaindsats.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer